Szkolenia

Szkolenia

Narodowe Archiwum Cyfrowe oferuje pracownikom archiwów państwowych szkolenia w zakresie mikrofilmowania i digitalizacji.

Jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem działania edukacyjne skierowane do kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację (w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Zachęcamy do kontaktu pracowników archiwów państwowych oraz pracowników instytucji kultury zainteresowanych działalnością edukacyjno-szkoleniową.

Kontakt mailowy pod adresem: szkolenia[at]nac.gov.pl

 


 

Poradnik dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych

W lipcu 2022 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe opublikowało animację przybliżającą cyfrowy sposób zabezpieczenia dawnych dokumentów, fotografii, albumów, slajdów czy negatywów.

Więcej informacji


 

Filmy o digitalizacji

Na kanale YouTube Narodowego Archiwum Cyfrowego publikujemy filmy o różnych technikach digitalizacji oraz specyfice poszczególnych materiałów archiwalnych poddawanych kopiowaniu zabezpieczającemu.


 

Podręcznik Digitalizatora

W ramach podsumowania szkoleń z zakresu digitalizacji powstał “Podręcznik Digitalizatora”. Można w nim znaleźć zestawienie najważniejszych informacji dotyczących procesu digitalizacji, którego poszczególne etapy szczegółowo omawiano podczas szkoleń.

Do pobrania: PDF

NAC_Podrecznik_Digitalizatora_2022