Szkolenia

Szkolenia

10 września 2018 r. uruchomiona została rekrutacja na szkolenia z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych. Szczegóły tutaj -> SZKOLENIA 2018.


W ramach realizacji funkcji Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych Narodowe Archiwum Cyfrowe prowadzi bezpłatne, dwudniowe szkolenia w poniższym zakresie, skierowane do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji państwowej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, odpowiedzialnych za cyfryzację zbiorów archiwalnych.


 

Informacje praktyczne

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach działalności zawodowej prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Gdzie obywają się zajęcia?

Szkolenia bazowe i modułowe organizowane są w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jakie są terminy zajęć?

Zajęcia prowadzone są zazwyczaj w weekendy, w godzinach 9:00 – 16:00/17:00.
Szczegółowy harmonogram szkoleń w 2017 roku

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, który kandydaci przesyłają do koordynatora szkoleń na adres podany w ogłoszeniu. Formularz zgłoszeniowy udostępniony będzie na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego wraz z ogłoszeniem o naborze do kolejnej edycji szkoleń.
Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl


Podsumowanie szkoleń w 2017 roku

W ramach podsumowania szkoleń, które odbyły się w październiku i listopadzie 2017 roku, powstał “Podręcznik Digitalizatora”. Można w nim znaleźć zestawienie najważniejszych informacji dotyczących procesu digitalizacji, którego poszczególne etapy szczegółowo omawiano podczas szkoleń.

Do pobrania:

NAC_Podrecznik_Digitalizatora_okładka