Szkolenia

Szkolenia

Narodowe Archiwum Cyfrowe oferuje pracownikom archiwów państwowych szkolenia w zakresie mikrofilmowania i digitalizacji.

Jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem działania edukacyjne skierowane do kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację (w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Zachęcamy do kontaktu pracowników archiwów państwowych oraz pracowników instytucji kultury zainteresowanych działalnością edukacyjno-szkoleniową.

Kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@nac.gov.pl

 


 

Podsumowanie szkoleń w 2017 roku

W ramach podsumowania szkoleń, które odbyły się w październiku i listopadzie 2017 roku, powstał „Podręcznik Digitalizatora”. Można w nim znaleźć zestawienie najważniejszych informacji dotyczących procesu digitalizacji, którego poszczególne etapy szczegółowo omawiano podczas szkoleń.

Do pobrania:

NAC_Podrecznik_Digitalizatora_okładka