Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2009 roku  powierzył Narodowemu Archiwum Cyfrowemu funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Najważniejsze zadania przewidziane dla Centrów Kompetencji to:

  • wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych,
  • koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych,
  • edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację,
  • udostępnienie materiałów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych.

Zgodnie z programem MKiDN powołano Centra Kompetencji. Poza NAC są nimi:

Powołanie Centrów Kompetencji jest częścią realizacji „Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020”.

Narodowe Archiwum Cyfrowe w ramach Centrum Kompetencji:

  • wyznacza standardy i opracowuje dobre praktyki digitalizacji,
  • organizuje szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych,
  • udziela konsultacji z projektowania i prowadzenia digitalizacji materiałów archiwalnych,
  • wspiera tworzenie pracowni digitalizacji w archiwach,
  • udostępnia system informacji archiwalnej do zarządzania archiwami,
  • umożliwia bezpieczne przechowywanie oraz udostępnianie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych.

Czytaj więcej o digitalizacji w Polsce na stronie MKiDN

Pobierz: