ZoSIA
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury

ZoSIA

Aplikacja dla wszystkich archiwistów

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

Użytkownicy

Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa. Specjalna wersja edukacyjna systemu jest używana na zajęciach dydaktycznych ze studentami na 13 polskich uczelniach wyższych. Wszystkie te instytucje używają systemu nieodpłatnie.

System jest z powodzeniem wykorzystywany w 138 instytucjach, w tym we wszystkich 33 archiwach państwowych wraz z 38 oddziałami oraz 67 innych instytucjach.

Archiwa państwowe, w których wdrożono ZoSIA:

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Archiwum Narodowe w Krakowie wraz z oddziałem w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku wraz z oddziałem  w Łomży
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wraz z oddziałem w Inowrocławiu
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku wraz z oddziałem w Gdyni
 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Katowicach wraz z oddziałami w Bielsku-Białej, Ciesznie, Gliwicach, Pszczynie, Raciborzu
 • Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z oddziałem w Sandomierzu
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz z oddziałami w Słupsku i Szczecinku
 • Archiwum Państwowe w Lesznie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie wraz z oddziałami w Kraśniku, Radzyniu Podlaskim i Chełmie
 • Archiwum Państwowe w Łodzi wraz z oddziałem w Sieradzu
 • Archiwum Państwowe w Malborku
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim wraz z oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim
 • Archiwum Państwowe w Płocku wraz z oddziałami w Kutnie i Łęczycy
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z oddziałami w Koninie, Pile, Gnieźnie
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie wraz z oddziałem w Sanoku
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach wraz z oddziałem w Ełku
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie
 • Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z oddziałem we Włocławku
 • Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałami w Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku, Pułtusku
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu wraz z oddziałami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim, Legnicy
 • Archiwum Państwowe w Zamościu
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Inne instytucje wykorzystujące ZoSIA:

 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 • Fundacja Archeologia Fotografii
 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
 • Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
 • Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 • Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake
 • Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie
 • Fundacja Archivum Helveto-Polonicum
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce
 • Polska Misja Katolicka we Francji
 • Konwent Bonifratrów w Krakowie
 • Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Archiwum Diecezjalne w Opolu
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Fundacja Arton
 • Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
 • Związek Sybiraków – Zarząd Główny
 • Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

Instytucje wykorzystujące wersję edukacyjną ZoSIA:

 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytutu Szczecińskiego
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Ogólnopolska Sieć Szkół CERTUS
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Policealna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza.

Profesjonalna, bezpieczna, wygodna

Aplikacja jest w pełni zgodna z polskimi przepisami archiwalnymi, profesjonalnymi otwartymi standardami archiwalnymi (ISAD(G), EAD) oraz wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Jednocześnie pozostaje intuicyjna w obsłudze i przyjazna dla użytkownika.

Istotny jest fakt, że system jest tani w eksploatacji – nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Do korzystania z ZoSIA wystarczy bowiem komputer podłączony do Internetu oraz przeglądarka internetowa działająca w dowolnym systemie operacyjnym. Użytkownicy nie muszą martwić się o skomplikowaną technologicznie sprawę bezpieczeństwa danych: czuwa nad nimi Narodowe Archiwum Cyfrowe, które m.in. dla potrzeb ZoSIA wybudowało Centralne Repozytorium Cyfrowe, zaawansowaną serwerownię zapewniającą wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto każdy użytkownik uzyskuje unikalny certyfikat dostępu do systemu.

W systemie znajdują się opisy przeszło 121 000 zespołów oraz ponad 27 400 000 jednostek archiwalnych. Wciąż wzbogacamy go o nowe funkcjonalności.

Historia projektu:

2007

 • czerwiec opracowanie założeń prototypu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

2008

 • czerwiec pierwsze testowe wdrożenia ZoSIA: Archiwum Państwowe w Lublinie i Poznaniu
 • listopad prezentacja systemu szerokiej grupie odbiorców podczas konferencji „Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA. Nowoczesne zarządzanie informacją o zasobie archiwalnym”

2009

 •  Archiwum Państwowe w Poznaniu i Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczynają korzystanie z ZoSIA, jako podstawowego narzędzia do opracowania materiałów archiwalnych (po pierwszym etapie migracji w systemie znajduje się ponad 1 milion rekordów)

2010

 • czerwiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.0 wersja beta, początek testów ostatecznej wersji systemu.
 • grudzień zakończenie prac nad ZoSIA 1.0; Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego rekomenduje Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wdrożenie systemu w sieci archiwów.

2011

 • sierpień wdrożenie ZoSIA w pierwszych instytucjach spoza kręgu archiwów państwowych: Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Narodowym w Krakowie
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • grudzień ponad 1,3 mln opisów jednostek i 11 tys. opisów zespołów w ZoSIA

2012

 • kwiecień zakończenie prac nad ZoSIA 1.2
 • październik specjalna wersja edukacyjna systemu ZoSIA wdrożona na 3 uczelniach wyższych
 • lipiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.3.
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • grudzień ZoSIA wdrożona w Zamku Królewskim w Warszawie, Fundacji Archeologia Fotografii, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, a także w celach edukacyjnych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pełne wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym Lesznie

2014

 • 24 marca premiera ZoSIA 1.4
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Opolskiego
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Narodowym w Krakowie
 • październik wdrożenie Zosia w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz wdrożenie ZoSIA w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

2015

 • luty udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zakończenie wdrożenia ZoSIA w Archiwum Państwowym w Opolu
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Akt Nowych
 • wrzesień premiera ZoSIA 1.4.1. Do najważniejszych zmian w tej wersji należą przeniesienie systemu do nowego środowiska serwerowego oraz wprowadzenie funkcjonalności ułatwiających administrowanie systemem
 • październik wdrożenie ZoSIA w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum Narodowego w Krakowie w Nowym Sączu i w Tarnowie
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Narodowym Archiwum Cyfrowym
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2016

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku
 • luty wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Szczecinie
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Archiwum Państwowym w Częstochowie
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w wersji edukacyjnej w Fundacji Ośrodka Karta oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Łodzi
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Koszalinie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • 5 grudnia premiera ZoSIA 1.5
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Kaliszu

2017

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zamościu
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Warszawie
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Toruniu oraz w Archiwum Państwowym w Kielcach
 • lipiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz w Archiwum Państwowym w Suwałkach
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Białymstoku
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Płocku, Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz w Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Katowicach, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Gdańsku, Archiwum Państwowym w Rzeszowie i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy oraz w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie

2018

 • Luty premiera ZoSIA 2.0
 • Marzec wdrożenie ZoSIA w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytucie Historii  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Kwiecień wdrożenie ZoSIA w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
 • Maj premiera ZoSIA 2.1
 • Maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 • Sierpień wdrożenie ZoSIA w Centralnym Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake
 • Wrzesień premiera ZoSIA 2.2
 • Wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie, Fundacji Archivum Helveto-Polonicum
 • Październik wdrożenie ZoSIA w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce oraz Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 • Listopad Premiera ZoSIA 2.3
 • Listopad Konwent Bonifratrów w Krakowie, Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Grudzień Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

2019

 • Styczeń wdrożenie ZoSIA w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
 • Luty premiera ZoSIA 2.4
 • Marzec wdrożenie ZoSIA w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Kwiecień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • Maj premiera ZoSIA 2.5
 • Maj wdrożenie ZoSIA w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
 • Czerwiec wdrożenie ZoSIA w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrzesień premiera ZoSIA 2.6
 • Październik wdrożenie edukacyjnej wersji ZoSIA w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wdrożenie ZoSIA w Archiwum Diecezjalnym w Opolu.

2020

 • Luty wdrożenie ZoSIA w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
 • Kwiecień premiera ZoSIA 2.7
 • Wrzesień wdrożenie ZoSIA w Fundacji im. Zofii i Jana Włodków, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; wdrożenie edukacyjnej wersji ZoSIA w Szkole Policealnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
 • Październik wdrożenie ZoSIA w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie
 • Listopad wdrożenie w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Arton, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, Klubie Inteligencji Katolickiej.
 • Grudzień wdrożenie ZoSIA w Związku Sybiraków – Zarządzie Głównym, Fundacji Ośrodka KARTA, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

2021

 • Styczeń wdrożenie ZoSIA w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Maj wdrożenie w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli

Logo ZoSIA

ZoSIA logo