ZoSIA
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
to aplikacja przeznaczona do opracowywania
materiałów archiwalnych

ZoSIA

Aplikacja dla wszystkich archiwistów

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

Użytkownicy

Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa. Specjalna wersja edukacyjna systemu jest używana na zajęciach dydaktycznych ze studentami na 13 polskich uczelniach wyższych. Wszystkie te instytucje używają systemu nieodpłatnie.

System jest z powodzeniem wykorzystywany w 138 instytucjach, w tym we wszystkich 33 archiwach państwowych wraz z 38 oddziałami oraz 67 innych instytucjach.

Archiwa państwowe, w których wdrożono ZoSIA:

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Archiwum Narodowe w Krakowie wraz z oddziałem w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku wraz z oddziałem  w Łomży
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wraz z oddziałem w Inowrocławiu
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku wraz z oddziałem w Gdyni
 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Katowicach wraz z oddziałami w Bielsku-Białej, Ciesznie, Gliwicach, Pszczynie, Raciborzu
 • Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z oddziałem w Sandomierzu
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz z oddziałami w Słupsku i Szczecinku
 • Archiwum Państwowe w Lesznie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie wraz z oddziałami w Kraśniku, Radzyniu Podlaskim i Chełmie
 • Archiwum Państwowe w Łodzi wraz z oddziałem w Sieradzu
 • Archiwum Państwowe w Malborku
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim wraz z oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim
 • Archiwum Państwowe w Płocku wraz z oddziałami w Kutnie i Łęczycy
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z oddziałami w Koninie, Pile, Gnieźnie
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie wraz z oddziałem w Sanoku
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach wraz z oddziałem w Ełku
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie
 • Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z oddziałem we Włocławku
 • Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałami w Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku, Pułtusku
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu wraz z oddziałami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim, Legnicy
 • Archiwum Państwowe w Zamościu
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Inne instytucje wykorzystujące ZoSIA:

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 • Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
 • Archiwum Diecezjalne w Opolu
 • Archiwum Diecezji Sandomierskiej
 • Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
 • Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
 • Archiwum Senatu
 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 • Fundacja Archeologia Fotografii
 • Fundacja Archivum Helveto-Polonicum
 • Fundacja Arton
 • Fundacja im. Edwarda Hartwiga
 • Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
 • Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Konwent Bonifratrów w Krakowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
 • Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonkach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polska Misja Katolicka we Francji
 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce
 • Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
 • Związek Sybiraków – Zarząd Główny

Instytucje wykorzystujące wersję edukacyjną ZoSIA:

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytutu Szczecińskiego
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
 • Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ogólnopolska Sieć Szkół CERTUS
 • Szkoła Policealna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Profesjonalna, bezpieczna, wygodna

Aplikacja jest w pełni zgodna z polskimi przepisami archiwalnymi, profesjonalnymi otwartymi standardami archiwalnymi (ISAD(G), EAD) oraz wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Jednocześnie pozostaje intuicyjna w obsłudze i przyjazna dla użytkownika.

Istotny jest fakt, że system jest tani w eksploatacji – nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Do korzystania z ZoSIA wystarczy bowiem komputer podłączony do Internetu oraz przeglądarka internetowa działająca w dowolnym systemie operacyjnym. Użytkownicy nie muszą martwić się o skomplikowaną technologicznie sprawę bezpieczeństwa danych: czuwa nad nimi Narodowe Archiwum Cyfrowe, które m.in. dla potrzeb ZoSIA wybudowało Centralne Repozytorium Cyfrowe, zaawansowaną serwerownię zapewniającą wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto każdy użytkownik uzyskuje unikalny certyfikat dostępu do systemu.

W systemie znajdują się opisy przeszło 121 000 zespołów oraz ponad 27 400 000 jednostek archiwalnych. Wciąż wzbogacamy go o nowe funkcjonalności.

Historia projektu:

2007

 • czerwiec opracowanie założeń prototypu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

2008

 • czerwiec pierwsze testowe wdrożenia ZoSIA: Archiwum Państwowe w Lublinie i Poznaniu
 • listopad prezentacja systemu szerokiej grupie odbiorców podczas konferencji “Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA. Nowoczesne zarządzanie informacją o zasobie archiwalnym”

2009

 •  Archiwum Państwowe w Poznaniu i Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczynają korzystanie z ZoSIA, jako podstawowego narzędzia do opracowania materiałów archiwalnych (po pierwszym etapie migracji w systemie znajduje się ponad 1 milion rekordów)

2010

 • czerwiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.0. wersja beta, początek testów ostatecznej wersji systemu
 • grudzień zakończenie prac nad ZoSIA 1.0. Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego rekomenduje Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wdrożenie systemu w sieci archiwów

2011

 • sierpień wdrożenie ZoSIA w pierwszych instytucjach spoza kręgu archiwów państwowych: Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Narodowym w Krakowie
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • grudzień ponad 1,3 mln opisów jednostek i 11 tys. opisów zespołów w ZoSIA

2012

 • kwiecień zakończenie prac nad ZoSIA 1.2
 • październik specjalna wersja edukacyjna systemu ZoSIA wdrożona na 3 uczelniach wyższych
 • lipiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.3
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • grudzień ZoSIA wdrożona w Zamku Królewskim w Warszawie, Fundacji Archeologia Fotografii, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, a także w celach edukacyjnych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pełne wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym Lesznie

2014

 • 24 marca premiera ZoSIA 1.4
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Opolskiego
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Narodowym w Krakowie
 • październik wdrożenie Zosia w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz wdrożenie ZoSIA w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

2015

 • luty udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zakończenie wdrożenia ZoSIA w Archiwum Państwowym w Opolu
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Akt Nowych
 • wrzesień premiera ZoSIA 1.4.1. Do najważniejszych zmian w tej wersji należą przeniesienie systemu do nowego środowiska serwerowego oraz wprowadzenie funkcjonalności ułatwiających administrowanie systemem
 • październik wdrożenie ZoSIA w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum Narodowego w Krakowie w Nowym Sączu i w Tarnowie
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Narodowym Archiwum Cyfrowym
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2016

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku
 • luty wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Szczecinie
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Archiwum Państwowym w Częstochowie
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w wersji edukacyjnej w Fundacji Ośrodka Karta oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Łodzi
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Koszalinie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • 5 grudnia premiera ZoSIA 1.4
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Kaliszu

2017

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zamościu
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Warszawie
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Toruniu oraz w Archiwum Państwowym w Kielcach
 • lipiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz w Archiwum Państwowym w Suwałkach
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Białymstoku
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Płocku, Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz w Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Katowicach, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Gdańsku, Archiwum Państwowym w Rzeszowie i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy oraz w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie

2018

 • luty premiera ZoSIA 2.0
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytucie Historii  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • kwiecień wdrożenie ZoSIA w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
 • maj premiera ZoSIA 2.1
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Centralnym Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake
 • wrzesień premiera ZoSIA 2.2
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie, Fundacji Archivum Helveto-Polonicum
 • październik wdrożenie ZoSIA w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce oraz Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 • listopad premiera ZoSIA 2.3
 • listopad Konwent Bonifratrów w Krakowie, Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • grudzień Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

2019

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
 • luty premiera ZoSIA 2.1
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • kwiecień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • maj premiera ZoSIA 2.5
 • maj wdrożenie ZoSIA w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • wrzesień premiera ZoSIA 2.6
 • październik wdrożenie edukacyjnej wersji ZoSIA w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wdrożenie ZoSIA w Archiwum Diecezjalnym w Opolu

2020

 • luty wdrożenie ZoSIA w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
 • kwiecień premiera ZoSIA 2.7
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Fundacji im. Zofii i Jana Włodków, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; wdrożenie edukacyjnej wersji ZoSIA w Szkole Policealnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
 • październik wdrożenie ZoSIA w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie
 • listopad wdrożenie w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Arton, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, Klubie Inteligencji Katolickiej
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Związku Sybiraków – Zarządzie Głównym, Fundacji Ośrodka KARTA, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

2021

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • maj wdrożenie w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • czerwiec premiera ZoSIA 2.8
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki
 • listopad wdrożenia ZoSIA w Parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonkach, Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia oraz Fundacji im. Edwarda Hartwiga
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Senatu

2022

 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Fundacji Ośrodka KARTA
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Logo ZoSIA

ZoSIA logo