Szukajwarchiwach.gov.pl
42 mln skanów i opisów materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach

Szukajwarchiwach.gov.pl

Szukajwarchiwach.gov.pl to rozwijany przez NAC serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Obecnie w serwisie dostępnych jest ponad 48 mln skanów materiałów archiwalnych, a ich liczba stale rośnie.

 

 

106

ponad 14 milionów

 48 milionów

instytucji publikuje
na szukajwarchiwach.gov.pl
opisów materiałów
archiwalnych
skanów materiałów
archiwalnych

 

UWAGA! W dniu 31 maja 2021 roku wyłączona zostanie nieaktualizowana od początku 2019 roku stara wersja serwisu, dostępna pod adresem www.szukajwarchiwach.pl

Modernizacja serwisu

W 2016 roku rozpoczęto projekt modernizacji serwisu i postanowiono zaprojektować go na nowo zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, (także tych potencjalnych, którzy do tej pory nie korzystali z zasobu archiwów).

Z badań użytkowników wynikało, że z Szukaj w Archiwach korzystają zasadniczo dwie grupy odbiorców: specjaliści wykorzystujący archiwalia w celach zawodowych oraz niespecjaliści korzystający z archiwaliów w celach amatorskich. Pierwsza wersja serwisu powstała w 2009 r. i miała ułatwić dostęp do materiałów archiwalnych genealogom, historykom i innym osobom, które do tej pory odwiedzały pracownie naukowe w archiwach.


Obecna odsłona ma otworzyć serwis na nowe grupy odbiorców np. dziennikarzy szukających materiałów do artykułów, nauczycieli, artystów poszukujących inspiracji, czy różnych pasjonatów. Dlatego nową wersję Szukaj w Archiwach zaprojektowano zgodnie z User Centered Design (
Projektowanie zorientowane na użytkownika) – tak, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom różnych użytkowników.

Proces User Experience Design opiera się na czterech etapach:
1. Określenia kontekstu użycia.
2. Określenia wymagań.
3. Zaprojektowanie rozwiązania.
4. Testowaniu rozwiązania.

UCD zakłada powtarzanie poszczególnych etapów aż do osiągnięcia celu. Ponieważ nadrzędnym celem jest użyteczny produkt umożliwiający korzystanie z zasobu archiwalnego, sam proces tak naprawdę nigdy się nie kończy.

SwA nie jest więc zamkniętym projektem. Po uruchomieniu szukajwarchiwach.gov.pl, zgodnie z zasadami User Experience Design, zachęcamy do zgłaszania uwag do funkcjonowania serwisu poprzez zakładkę „Kontakt”.

Dzięki modelowi User Experience Design każdy użytkownik będzie miał możliwość wpływać na zwiększenie funkcjonalności i atrakcyjności serwisu. Nie tylko poprzez uwagi, ale też możliwość , wspierania archiwów pomagając identyfikować materiały, dodając tagi i tworząc własne kolekcje tematyczne.

Zawartość serwisu

Opisy archiwaliów w serwisie pochodzą ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Ponadto serwis zawiera dane z bazy Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD), w której znajdują się informacje o materiałach genealogicznych przechowywanych w archiwach państwowych. Skany materiałów archiwalnych pochodzą ze zbiorów polskich archiwów państwowych, a także innych instytucji kultury.

Łatwość wyszukiwania interesujących informacji gwarantuje prosta w obsłudze wyszukiwarka, która oferuje wiele przydatnych filtrów i opcji.

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Użytkownicy

Z serwisu szukajwarchiwach.gov.pl korzystać mogą genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane korzystaniem z zasobu polskich archiwów. Serwis umożliwia korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach z różnych części Polski bez wychodzenia z domu. Do korzystania z serwisu potrzebne są tylko dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.

Instytucje  w serwisie

W gronie instytucji publikujących w serwisie znajduje się 106 instytucji, w tym: 33 archiwa państwowe wraz z ich 38 oddziałami oraz 35 instytucji spoza sieci archiwów państwowych.

Więcej informacji o archiwach i instytucjach obecnych na Szukaj w Archiwach w zakładce „O serwisie”.

Historia rozwoju

 • 2009 Premiera serwisu Szukaj w Archiwach (listopad). Ogólnodostępna część systemu ZoSIA została udostępniona na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl, obok opisów ponad 1,2 mln jednostek archiwalnych internauci mogą przeglądać ponad 70 tys. skanów materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie.
 • 2010 Archiwum m.st. Warszawy rozpoczyna udostępnianie skanów materiałów archiwalnych w serwisie (maj), gdzie łącznie dostępnych jest ponad 470 tys. kopii cyfrowych.
 • 2011 Udostępnienie kolejnych skanów w szukajwarchiwach.pl – stan: ponad 3 mln. W systemie ZoSIA jest już ponad 1,3 mln opisów jednostek (prawie milion z nich dostępnych online) i 11 tys. opisów zespołów.
 • 2013 Premiera nowej wersji Szukaj w Archiwach (marzec). Zaprezentowano nowy interfejs graficzny, a liczba skanów przekroczyła 5 milionów (w czerwcu przekroczyła 7 milionów).
 • 2014 10 milionów skanów na 6. urodziny NAC (marzec) i ponad 14 mln dostępnych skanów w listopadzie.
 • 2015 22 kwietnia serwis szukajwarchiwach.pl otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami.
 • 2015 Prawie 18 mln skanów na zakończenie roku.
 • 2016 6 lipca liczba skanów w szukajwarchiwach.pl przekroczyła 20 mln
 • 2017 12 stycznia zaktualizowaliśmy serwis szukajwarchiwach.pl. o nowe opisy i skany. Liczba skanów osiągnęła prawie 23 mln skanów i ponad 4,3 mln opisów jednostek archiwalnych
 • 2017 Podczas aktualizacji w lipcu dodaliśmy ponad 2,5 miliona skanów w serwisie szukajwarchiwach.pl. Łączna liczba skanów, które znajdowała się na portalu to 25 828 446
 • 2017 W listopadzie po raz kolejny zaktualizowaliśmy szukajwarchiwach.pl. Obecnie w serwisie znajduje się 27 087 543 skanów.
 • 2018 Podczas aktualizacji na początku stycznia w serwisie pojawiło się blisko milion nowych skanów. Liczba skanów w serwisie to obecnie 28 041 354
 • 2018 kwietniowa aktualizacja przyniosła ponad 2,1 mln nowych skanów. Liczba skanów w serwisie to obecnie 30 178 614
 • 2018 wraz z czerwcową aktualizacją w serwisie pojawiło się ponad 2 mln skanów. Obecnie w serwisie znajduje się 32 363 853 skanów. 
 • 2018 październikowa aktualizacja przyniosła kolejne 2 mln skanów. Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu to 34 251 946.
 • 2019 wraz z lutową aktualizacja w serwisie pojawiło się ponad 3 mln nowych skanów. Obecnie w serwisie znajduje się 37 199 601 skanów.
 • 2019 8 czerwca uruchomiliśmy nową odsłonę serwisu do testowania przez użytkowników pod adresem szukajwarchiwach.gov.pl

Logo szukajwarchiwach.gov.pl

 logo adress gov