Systemy i infrastruktura IT
Budujemy i zarządzamy systemami informatycznymi
niezbędnymi do obsługi archiwów państwowych

Systemy i infrastruktura IT

Jednym z głównych zadań Narodowego Archiwum Cyfrowego jest budowa i zarządzanie systemami informatycznymi niezbędnymi do obsługi archiwów państwowych.

Główne narzędzia informatyczne, nad którymi pracuje NAC to Zintegrowany System Informacji Archiwalnej “ZoSIA” – aplikacja przeznaczona do opracowywania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych oraz serwis Szukaj w Archiwach, którego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA.

Jako Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji Narodowe Archiwum Cyfrowe stworzyło infrastrukturę technologiczną, która umożliwia digitalizację zarówno archiwaliów NAC jak i zbiorów innych instytucji. W ten sposób NAC wspiera masową digitalizację materiałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach państwowych. Jej celem jest zabezpieczanie archiwaliów przed zniszczeniem, a także udostępnienie ich on-line. Digitalizacja praktycznie zastąpiła mikrofilmowanie, jako wcześniejszą formę zabezpieczania i udostępniania archiwaliów, które obecnie stosowane jest uzupełnienie procesu digitalizacji, w szczególności odnośnie najcenniejszych zbiorów.