Mikrofilmowanie
Prowadzimy obróbkę chemiczną i kontrolę techniczną wytworzonych przez archiwa państwowe mikrofilmów oraz przechowujemy je w Centralnym Magazynie Mikrofilmów

Mikrofilmowanie

Mikrofilmowanie jest profesjonalną techniką fotograficzną służącą zabezpieczeniu materiałów archiwalnych w sposób bezpieczny i trwały.

Archiwa państwowe prowadzą mikrofilmowanie głównie w celu ochrony stanu fizycznego materiałów archiwalnych oraz zabezpieczenia treści i wizerunku dokumentów archiwalnych na wypadek ich zniszczenia lub utraty.

Narodowe Archiwum Cyfrowe prowadzi centralnie obróbkę chemiczną, kontrolę techniczną oraz przechowuje w Centralnym Magazynie Mikrofilmów wytworzone przez archiwa państwowe mikrofilmy. Obecnie nie wykonujemy już kopii użytkowych mikrofilmów, a jedynie kopie cyfrowe (skany).

Masowe skanowanie mikrofilmów znakomicie uzupełnienia proces digitalizacji przyczyniając się do szybszego udostępniania materiałów archiwalnych online w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl