Stanowisko do spraw kadr i rozwoju

Stanowisko do spraw kadr i rozwoju

Zadania:

 1. prowadzenie bazy danych w zakresie danych kadrowych,
 2. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy w tym zakładanie i prowadzenie akt osobowych dla nowo zatrudnionych pracowników,
 3. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie dla pracowników Archiwum,
 4. załatwianie spraw z zakresu dyscypliny pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników, sporządzanie list obecności,
 5. zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników oraz członków ich rodzin, wystawianie dokumentów RP-7,
 6. przygotowywanie sprawozdań dotyczących struktury zatrudnienia na potrzeby własne, urzędów i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników,
 8. wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne,
 9. załatwianie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
 10. obsługa, wspólnie z Działem finansowo-księgowym i komisją socjalną, środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 11. współpraca z działem finansowo-księgowym w zakresie przekazywania dokumentów i informacji niezbędnych do wypłacania wynagrodzeń,
 12. koordynacja spraw z zakresu BHP,
 13. obsługa staży, wolontariatu i praktyk.

 

Kontakt:

Ewelina Stępak
tel.: 22 572 16 03
e-mail: ewelina.stepak[at]nac.gov.pl