Oddział IT

Oddział IT

Zadania:

  1. Zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej w Archiwum.
  2. Zabezpieczanie i zapewnianie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej oraz innych systemów teleinformatycznych i aplikacji działających w ramach infrastruktury teleinformatycznej Archiwum.
  3. Zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych cyfrowych, w tym w szczególności wykonywanie, kontrolowanie i przechowywanie kopii zapasowych oraz zapewnienie zaplecza technicznego do przechowywania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych wytwarzanych w pracowniach digitalizacji archiwów państwowych.
  4. Utrzymanie ciągłości działania projektów informatycznych w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych.
  5. Bieżąca obsługa pozostałych komórek organizacyjnych Archiwum w zakresie wsparcia technicznego w ramach infrastruktury teleinformatycznej.
  6. Udzielanie konsultacji na życzenie pozostałych archiwów państwowych w zakresie obsługi teleinformatycznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz infrastruktury sprzętowej.

 

Pracownicy:

Marcin Słoński (kierownik)
e-mail: marcin.slonski[at]nac.gov.pl
tel.: 512 252 412

Wojciech Goliński

Paweł Lipiński

Kamil Żaczek