Oddział II utrzymania i rozwoju infrastruktury IT

Oddział II utrzymania i rozwoju infrastruktury IT

Zadania:

  1. zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej w Archiwum,
  2. zabezpieczanie i zapewnianie ciągłości działania systemów informatycznych i aplikacji działających w ramach infrastruktury teleinformatycznej Archiwum,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych cyfrowych, w tym w szczególności wykonywanie, kontrolowanie i przechowywanie kopii zapasowych,
  4. zapewnienie zaplecza technicznego do przechowywania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych wytwarzanych w pracowniach digitalizacji archiwów państwowych,
  5. utrzymanie ciągłości działania projektów informatycznych w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych i Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego zasobów cyfrowych Archiwum, w tym w szczególności koordynacja realizacji Polityki Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Archiwum,
  7. administrowanie siecią lokalną Archiwum,
  8. bieżąca obsługa pozostałych komórek organizacyjnych Archiwum w zakresie wsparcia technicznego w ramach infrastruktury teleinformatycznej,
  9. udzielanie konsultacji pozostałym archiwom państwowym w zakresie obsługi teleinformatycznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz infrastruktury sprzętowej,
  10. współpraca z Oddziałem I projektowania i rozwoju systemów IT i Oddziałem III zabezpieczania zasobu archiwalnego w zakresie budowy, projektowania i utrzymania systemów teleinformatycznych tworzonych oraz administrowanych przez Archiwum.

 

Kontakt:

Marcin Słoński (p.o. kierownik)
e-mail: marcin.slonski[at]nac.gov.pl
tel.: 512 252 412