Oddział VI popularyzacji zasobu archiwalnego

Oddział VI popularyzacji zasobu archiwalnego

Zadania:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, w tym w środkach masowego przekazu,
  2. przygotowywanie publikacji prezentujących zasób i działania Archiwum,
  3. organizowanie wystaw własnych oraz pokazów materiałów archiwalnych,
  4. organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, w tym lekcji archiwalnych, wykładów, warsztatów, konferencji, zebrań i sesji naukowych,
  5. koordynowanie wycieczek dzieci, młodzieży, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych,
  6. współpraca z instytucjami i organizacjami pożytku publicznego, nadzór nad zawieraniem umów partnerskich, sponsorskich i pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych,
  7. nadzór nad przygotowaniem i realizacją strategii promocyjno-marketingowej Archiwum.

 

Kontakt:

Monika Mossakowska-Biało (kierownik)
e-mail: monika.mossakowska[at]nac.gov.pl
tel. 22 572 16 46