Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

                                     Logo: Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa (PNG)

Narodowe Archiwum Cyfrowe pełni rolę Partnera w zrealizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych projekcie pn. “Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie Beneficjenta.