Centralny Magazyn Mikrofilmów

Centralny Magazyn Mikrofilmów

Wkrótce po utworzeniu Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (1955), rozpoczęło się mikrofilmowanie zabezpieczające najcenniejsze zbiory archiwów polskich. Powstał Centralny Magazyn Mikrofilmów Archiwów Państwowych (CMM AP), w którego zasobie znajdują się:

  • mikrofilmy negatywowe zabezpieczające – mikroformy żelatynowo-srebrowe pierwszej generacji w postaci monochromatycznego filmu zwojowego, na którym jasność tonów jest odwrotnością reprodukowanego obrazu,
  • pozytywowe kopie bezpieczeństwa – mikroformy żelatynowo-srebrowe drugiej generacji, w postaci monochromatycznego filmu zwojowego, na którym jasność tonów odpowiada reprodukowanemu obrazowi,
  • zbiór mikrofilmów pozytywowych z akt urzędów stanu cywilnego, które powstały podczas współpracy z Mormonami,
  • kopie pozytywowe otrzymane w ramach projektu mikrofilmowania poloników z archiwów zagranicznych.

Mikrofilmy te nie podlegają udostępnianiu i służą zabezpieczeniu treści i wizerunku oryginalnych materiałów na wypadek ich zniszczenia lub utraty.

Ogółem stan mikrofilmów na 31 grudnia 2019 r. wynosił:

  • negatywów zabezpieczających: 79 841 570 klatek
  • pozytywów z akt urzędów stanu cywilnego: ok. 15 860 000 klatek (528 341 m.b.)
  • pozytywowych kopii bezpieczeństwa: ok. 60 635 000 klatek (2 021 332 m.b.)