Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2009 roku  powierzył Narodowemu Archiwum Cyfrowemu funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Zadania Centrum Kompetencji realizowane przez NAC to:

  • wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych,
  • koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych,
  • edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację,
  • udostępnienie materiałów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych.

Powołanie Centrów Kompetencji jest częścią realizacji „Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020”.

Zgodnie z programem MKiDN powołano Centra Kompetencji. Centrami Kompetencji poza NAC są:


 Pobierz: