Archiwalna biblioteka cyfrowa –  Albumy i publikacje NAC
Staramy się podejmować działania mające na celu promowanie działalności NAC i informowanie potencjalnych użytkowników o korzyściach płynących z dostępu do archiwum

Archiwalna biblioteka cyfrowa – Albumy i publikacje NAC

nac TUSZKO 1.0.1 monitor_Strona_001
 
„Wojciech Tuszko – fotograf”
 
Siódmy album wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe poświęcony jest twórczości Wojciecha Tuszko, znanego chemika i teoretyka fotografii, który przez kilkadziesiąt lat był również czynnym fotografem, dokumentującym życie codzienne i rodzinne, świat nauki oraz piękno polskiej przyrody. Na scenie artystycznej Wojciech Tuszko oficjalnie debiutował dopiero w 2016 roku, w wieku dziewięćdziesięciu czterech lat. Wkrótce potem przekazał swoje archiwum fotograficzne, liczące ponad 60 tysięcy zdjęć, do zasobu NAC.

W tym wyjątkowym albumie prezentowany jest wybór kilkuset zdjęć z archiwum fotograficznego Wojciecha Tuszko. Przeplatają się one z wywiadami, które z twórcą przeprowadził jego wnuk – Feliks Tuszko, socjolog sztuki, publicysta i kurator. Całość składa się na niezwykle szczerą, poruszającą i dowcipną opowieść o życiu człowieka, którego podręczniki do fotografii do dziś służą zarówno pasjonatom, jaki i profesjonalistom.

 


 

 

100x100 okladka

„100×100”

Szósty album wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Album jedyny w swoim rodzaju, ponieważ współtworzony przez internautów z Polski i świata, którzy wybrali 100 zdjęć z zasobu NAC, które znalazły się w albumie.
Od 12 lutego do 22 kwietnia 2018 roku, na facebookowym profilu Narodowego Archiwum Cyfrowego, użytkownicy wybierali najciekawsze fotografie z zasobu NAC z okresu II RP. Łącznie internauci wytypowali 100 zdjęć prezentowanych w 10 rozdziałach: Życie codzienne, Krajobraz, Kultura, Przemysł, Sport, Polityka, Obyczaje, Dzieci i młodzież, Wojsko oraz Nauka.

Projekt 100×100 uzyskał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


 

 

170x245_album_hartman - v3

„Pułkownik Józef Hartman”

Piąty album monograficzny wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Partnerem strategicznym projektu jest Militaria.pl

Album autorstwa Katarzyny Brąkowskiej i Łukasza Karolewskiego poświęcony jest postaci pułkownika Józefa Hartmana, który zasłynął jako adiutant prezydenta Ignacego Mościckiego, a w czasie II wojny światowej stał się ikoną cichociemnych. Postaci wyjątkowej, uosobieniu wszystkiego, co najlepsze i najszlachetniejsze z odchodzącego pokolenia Polski międzywojennej – Zawiszy Czarnemu swoich czasów, który zaskarbił sobie szacunek i przyjaźń nie tylko Polaków, lecz także Anglików.


Materiał archiwalny wykorzystany w tym albumie pochodzi z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Kielcach, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Ponadto unikatowe zdjęcia ze zbiorów rodzinnych  udostępniła rodzina oraz przyjaciele pułkownika Hartmana.

Album powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości: „Niepodległa”.

 


 

Poddebski okładka 

„Niepodległa Poddębskiego”

Kolejny, czwarty już, monograficzny album wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Henryk Poddębski (1890-1945) był jednym z najznakomitszych fotografów II RP, przedstawicielem tzw. fotografii krajoznawczej i wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Fotografował we wszystkich województwach odrodzonej Rzeczypospolitej, dokumentując architekturę, krajobrazy i życie codzienne Polski po 123 latach niewoli.

Album powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a honorowy patronat nad wydawnictwem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

 

 https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/ok%C5%82adka3.jpg

„Narcyz Witczak-Witaczyński”

Trzeci monograficzny album z serii Narodowego Archiwum Cyfrowego. Narcyz Witczak-Witaczyński (1898-1943), fotograf, chorąży kawalerii Wojska Polskiego. Dokumentował codzienne życie kawalerii, był jednym z fotografów Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Wydanie albumu zrealizowane dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


 Rutowska okładka_mała OK

„PRL Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego”

Drugi monograficzny album wydany przez NAC. Grażyna Rutowska (1946–2002), była dziennikarką i fotoreporterką pracującą w redakcjach „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru, jej zdjęcia są doskonałym świadectwem dynamiki przemian cywilizacyjnych i ewolucji życia społeczeństwa w PRL.


Wydanie albumu zrealizowane dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


 

Sobczak, Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum

Anna Sobczak „Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum”

Publikacja przybliża czytelnikom zagadnienia związane ze współczesną archiwistyką cyfrową, takie jak: komputeryzacja, standaryzacja, digitalizacja, wirtualne archiwum. Została opracowana w oparciu o rozprawę doktorską Anny Sobczak, która zebrała potężny materiał faktograficzny dotyczący powstawania cyfrowych archiwów w Niemczech. Książka dostępna jest na stronach Narodowego Archiwum Cyfrowego i w dobrych bibliotekach cyfrowych.

 „Publikacja plasuje się wśród 25% najlepszych opracowań z tego zakresu wydanych w ostatnich latach.” dr hab. Waldemar Chorążyczewski

 

Warszawa Siemaszki

„Warszawa Siemaszki. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego”

Jest to pierwszy monograficzny album Zbyszka Siemaszki, doskonałego fotografa, którego zdjęcia przechowywane są w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Publikacja wydana zarówno w tradycyjnej, jak i elektronicznej formie.

 

Wydanie albumu zrealizowane dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

NAC. Wizja, projekt, ludzie

„Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie.”

Książka podsumowuje pierwsze lata działalności i początki archiwistyki cyfrowej w Polsce. Mamy nadzieję, że publikacja przybliży naszym użytkownikom niezwykle ważne miejsce digitalizacji i tworzenia zasobów cyfrowych w budowaniu nowoczesnej Polski.

 

Zgodnie z naszą filozofią książka jest dostępna na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne bez utworów zależnych 3.0.

 

EAD_PL Międzynarodowy standard opisu

„EAD_PL. Międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym”

Encoded Archival Description to standard opisu przede wszystkim inwentarzy archiwalnych. Rozwijany w Stanach Zjednoczonych od 1993 r. i stosowany między innymi przez archiwa amerykańskie oraz europejskie.
Przygotowana przez Narodowe Archiwum Cyfrowe jest polskojęzyczną wersja tego najpopularnego na świecie standardów zapisu informacji o archiwaliach.

 

Publikacja ta ma szczególne znaczenie dla rozwoju archiwistyki cyfrowej w Polsce.

 

Fotografie NAC

„Fotografie Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wydarzenia, osobistości, zjawiska”

Ulotka przedstawia wybrane fotografie z zasobu NAC, które obrazują następujące tematy: polityka, II wojna światowa, społeczeństwo, judaika, osobistości, architektura, kultura i sztuka, technika.

 

 


„Zarys historii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej/Narodowego Archiwum Cyfrowego”

Artykuł Filipa Kwiatka, ówczesnego kierownika Oddziału Fotografii NAC, poświęcony dziejom i działalności ADM, które 8 marca 2008 roku zostało przekształcone w NAC.


 

Archiwistyka cyfrowa oszczędności

„Archiwistyka cyfrowa: ponad 146 tysięcy zdjęć on-line. Ponad 83 miliony w kieszeniach Polaków.”

Narodowe Archiwum Cyfrowe oszacowało, jakie korzyści finansowe płyną z digitalizacji dziedzictwa archiwalnego i tworzenia archiwów cyfrowych. Kwota 83 milionów złotych wskazuje wielkość bariery, jaką stwarza dostęp do zasobów archiwalnych w sposób tradycyjny, a także stanowi ważny wskaźnik do oceny wsparcia rozwoju kapitału społecznego w Polsce poprzez digitalizację i udostępnienie dziedzictwa kulturowego online.