Oddział III zabezpieczania zasobu archiwalnego

Oddział III zabezpieczania zasobu archiwalnego

Zadania:

 1. wykonywanie kopii materiałów archiwalnych,
 2. inicjowanie i opracowywanie projektów standardów technicznych i procedur organizacji procesu digitalizacji w archiwach państwowych,
 3. współpraca z pracowniami digitalizacji archiwów państwowych w zakresie digitalizacji aktowych i audiowizualnych materiałów archiwalnych,
 4. prowadzenie szkoleń oraz udzielanie porad i wskazówek w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych,
 5. gromadzenie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum oraz przygotowanie do zabezpieczenia zdigitalizowanych zasobów archiwów państwowych w Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych,
 6. przygotowanie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z zasobu własnego i innych archiwów do publikacji w Internecie,
 7. prowadzenie ewidencji skanów zabezpieczających materiały archiwalne z zasobu Archiwum i archiwów państwowych, zgromadzonych w Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych,
 8. obróbka chemiczna i kontrola techniczna mikrofilmów wykonanych w innych archiwach oraz wykonywanie ich kopii,
 9. prowadzenie Centralnego Magazynu Mikrofilmów Archiwów Państwowych,
 10. prowadzenie centralnej bazy danych mikrofilmów przechowywanych w Centralnym Magazynie Mikrofilmów Archiwów Państwowych,
 11. digitalizacja i wykonywanie kopii mikrofilmów przechowywanych w Centralnym Magazynie Mikrofilmów Archiwów Państwowych, wykonywana na zlecenie archiwów państwowych i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 12. prowadzenie konserwacji materiałów archiwalnych,
 13. realizacja zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych,
 14. współpraca z Oddziałem I projektowania i rozwoju systemów IT i Oddziałem II utrzymania i rozwoju infrastruktury IT w zakresie budowy aplikacji i systemów informatycznych.

 

Kontakt:

Piotr Strembski (kierownik)
e-mail: piotr.strembski[at]nac.gov.pl
tel. 22 572 16 16