Oddział V udostępniania zasobu archiwalnego

Oddział V udostępniania zasobu archiwalnego

Zadania:

  1. udostępnianie bezpośrednie materiałów archiwalnych lub ich kopii,
  2. prowadzenie ewidencji udostępniania, rejestru użytkowników i księgi wizyt,
  3. udzielanie informacji o zasobie Archiwum,
  4. udostępnianie pośrednie materiałów archiwalnych, w tym realizowanie kwerend, wydawanie zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii,
  5. udostępnianie opisów zespołów (zbiorów) i jednostek oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z własnego zasobu w portalu Szukaj w Archiwach,
  6. wykonywanie kopii cyfrowych oraz kserokopii z zasobu Archiwum na potrzeby użytkowników,
  7. gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zbioru bibliotecznego w ramach funkcjonującej w Archiwum biblioteki,
  8. wypożyczanie oryginałów materiałów archiwalnych lub ich kopii na wystawy organizowane przez podmioty zewnętrzne.

 

Czytelnia:

tel.: 22 572 16 19
tel.: 22 572 16 37

e-mail: czytelnia[at]nac.gov.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9-15,
środa w godz. 12-18

Adam Lajdenfrost (kierownik)
e-mail: adam.lajdenfrost[at]nac.gov.pl