Oddział IV ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Oddział IV ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Zadania:

 1. gromadzenie i przejmowanie materiałów archiwalnych do Archiwum,
 2. prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego,
 3. rozmieszczenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz monitorowanie i zapewnienie optymalnych warunków przechowywania,
 4. prowadzenie prac z zakresu porządkowania i opracowania archiwalnego zasobu Archiwum zgodnie z zasadami archiwistyki i obowiązującymi przepisami,
 5. sporządzanie archiwalnym pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy wyższego rzędu,
 6. udostępnianie materiałów archiwalnych do Czytelni i dla pracowników merytorycznych,
 7. typowanie materiałów archiwalnych do kopiowania zabezpieczającego,
 8. prowadzenie profilaktyki konserwatorskiej,
 9. inicjowanie i uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem projektów normatywów metodycznych dotyczących opracowania dokumentacji audiowizualnej,
 10. współpraca w zakresie prac popularyzatorskich i wydawniczych,
 11. utrzymywanie kontaktów z innymi archiwami państwowymi w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych,
 12. współdziałanie przy wykonywaniu naukowych kwerend krajowych i zagranicznych.

 

Kontakt:

Katarzyna Kalisz (kierownik)
e-mail: katarzyna.kalisz[at]nac.gov.pl
tel.: 22 572 16 21