Dział finansowo–księgowy

Dział finansowo–księgowy

Zadania:

 1. opracowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektu rocznego planu finansowego, planu środków specjalnych oraz innych planów finansowych,
 2. opracowywanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 3. prowadzenie spraw finansowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
 4. współdziałanie z dyrektorem Archiwum w zakresie działalności finansowej Archiwum,
 5. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych regulujących księgowość jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz zadań zleconych przez dyrektora,
 6. wystawianie faktur za usługi świadczone przez Archiwum,
 7. obsługa bankowości elektronicznej w tym wykonywanie przelewów regulujących zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów,
 8. uzgadnianie sald z kontrahentami,
 9. kontrola terminowości spłat należności,
 10. wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
 11. nadzór nad zaangażowaniem środków finansowych i środkami pozostającymi do dyspozycji,
 12. naliczanie, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń pracowniczych.

 

Kontakt:

Elżbieta Badecka (główny księgowy)
e-mail: elzbieta.badecka[at]nac.gov.pl
tel.: 22 572 16 34