Regulaminy i formularze

Regulaminy i formularze

Udostępnianie

Udostępnianie materiałów archiwalnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym reguluje zarządzenie nr 42 Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych oraz wykonywania usług i wydawania zaświadczeń i innych dokumentów z Narodowym Archiwum Cyfrowym.

 

Formularze:

 


 

Usługi

Zakres i ceny usług realizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe reguluje załącznik nr 4 do Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych oraz wykonywania usług i wydawania zaświadczeń i innych dokumentów w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

 

Formularze:

 

Wszelkie pytania dotyczące zbiorów NAC, ich udostępniania, wykonywania kopii oraz możliwości wykorzystania prosimy kierować do Czytelni.