Darczyńcy

Darczyńcy

Narodowe Archiwum Cyfrowe zgromadziło część zbiorów fotograficznych i audiowizualnych dzięki darom osób i instytucji świadomych, że zgromadzone przez nie materiały mają duże znaczenie historyczne i są unikatowymi świadectwami życia społecznego, którymi warto i powinno się dzielić z innymi, a także zabezpieczyć je w taki sposób, aby korzystały z nich także przyszłe pokolenia.

Zbiory przekazane NAC są włączane do państwowego zasobu archiwalnego i zostają – zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym – objęte ochroną prawną. Podarowane materiały są przechowywane wieczyście, podlegają opiece konserwatorów i archiwistów oraz są udostępniane. NAC stara się aktywnie promować podarowane materiały poprzez swoje publikacje (Warszawa Siemaszki, PRL Rutowskiej) oraz wystawy tradycyjne i cyfrowe.

Jak przekazać materiały:

  1. Skontaktuj się z nami:
  • listownie, pisząc na adres: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa;
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 22 572 16 21;
  • za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: nac[at]nac.gov.pl.
  1. Nie martw się o sposób przekazania – jeśli będzie to konieczne, pracownicy NAC odbiorą materiały w uzgodnionym terminie i miejscu.
  1. Nie musisz troszczyć się o formalności – przygotujemy odpowiednie umowy, wyjaśnimy zapisy, rozwiejemy wątpliwości.
  1. Pamiętaj, że tak samo jak materiały bardzo ważne są informacje, które możesz nam przekazać. W miarę możliwości przygotuj jak najpełniejsze dane dotyczące przekazywanych zbiorów.
  1. Znajdź swoje imię i nazwisko na liście darczyńców NAC oraz czekaj, aż Twoje zdjęcia wzbogacą liczne albumy i wystawy w całym kraju.

Lista darczyńców

Osoby prywatne

Stanisław Broniewski, Wanda Broniewska, Andrzej Bukar, Zbigniew Delong, Elżbieta Dowiat-Urbańska, Mirosława Drozd-Piasecka, Juliusz Englert,  Elżbieta Ficowska, Andrzej Iwański, Zofia Jarosińska
, Czesław Jaśkiewicz
, Krzysztof Jaszczyński, Paweł Kalisz, Maciej Kozak, Dorota Kubisz-Butyńska, Marek Łatyński
, Zdzisław Łukaszewicz
, Wojciech Maciejewski
, Zdzisław Najder
, Marianna Nielubowicz
, Stanisław Niemyski
, Maciej Nikiel, Zenon Paszkowski, M. Policewicz
, Ryszard Pracz
, Hanna Rybicka, Andrzej Rejman, Grażyna Rutowska
, Remigiusz Skrabeliński
, Robert Stando
, Maria Sułek
, Elżbieta Szańkowska, Zbigniew Szczypka, Katarzyna Szurman, Wojciech Szemetyłło
, Andrzej Świdlicki, Anna Tłuchowska, Czesław Trzeciak
, Wojciech Tuszko, Zbigniew Tyszko, Andrzej Urbańczyk, Lech Ważyński, Barbara Witaczyńska i Krystyna Witczak , Edward Zabawski, Hubert Zdzienicki

Instytucje

Archiwum Arcybiskupstwa Poznańskiego
, Archiwum Dźwiękowe Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym
, Biblioteka Narodowa w Warszawie
, Fundacja “Warszawa.1939.pl”, Instytut Badań Literackich PAN
, Instytut Techniki Budowlanej
, Kancelaria Prymasa Polski
, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
, Muzeum Polskie w Chicago
, Polski Związek Kajakowy
, Radio Watykan, Sekretariat Prymasa Polski
, Sekcja Polska Rozgłośni Radia Wolna Europa
, Sekretariat Episkopatu Polski
, Rozgłośnia Harcerska w Warszawie,  Teatr Syrena w Warszawie