Udostępnianie
Każdy może bezpłatnie skorzystać z materiałów zgromadzonych w zasobie archiwum

Udostępnianie

Odróżniamy udostępnianie (bezpłatne) oraz usługi archiwalne (płatne), umożliwiające wykorzystanie pozyskanych kopii materiałów archiwalnych ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.) każdy może bezpłatnie skorzystać z materiałów zgromadzonych w zasobie archiwum, z wyjątkiem objętych zakazem udostępniania.

Ogólne zasady udostępniana materiałów archiwalnych określone są przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Zakaz udostępniania

Dotyczy materiałów archiwalnych wytworzonych w okresie do 30 lat wstecz, przy czym dyrektor archiwum może udzielić zgody na wcześniejsze ich udostępnienie. Ponadto zakaz dotyczy materiałów, których stan fizyczny nie umożliwia ich udostępnienia, pozbawionych środków ewidencji lub gdy mogłoby to zagrozić prawnie chronionym interesom państwa, jednostek organizacyjnych i obywatela, np. akt zawierających dane osobowe.


 

Tradycyjny sposób polega na przejrzeniu materiałów bezpośrednio w pracowni (Biurze Obsługi Klienta) archiwum, gdzie klient wyszukuje materiały na podstawie inwentarzy archiwalnych.

Jedynie w BOK możliwe jest zapoznanie się z oryginalnymi materiałami archiwalnymi. Przed rozpoczęciem korzystania z nich należy wypełnić zgłoszenie użytkownika oraz wypełnić rewers.

Drugi sposób udostępniania polega na publikacji przez NAC opisów materiałów archiwalnych wraz z ich kopiami cyfrowymi w Internecie (serwisy: www.audiovis.nac.gov.pl oraz www.szukajwarchiwach.gov.pl). Kopie tych materiałów, o ile nie zastrzeżono inaczej w ich opisach lub na samych skanach, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Dla celów informacyjnych zaleca się podawanie źródła pochodzenia kopii cyfrowej w postaci aktywnego odnośnika do miejsca jej prezentacji w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl lub, jeśli jest to niemożliwe, poprzez podanie źródła w formie podpisu: „Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Więcej informacji – zobacz:

Regulaminy i formularze