Oferta dla uczelni

Oferta dla uczelni

 

Zajęcia dla studentów i studentek szkół wyższych

 

„Kuluary Narodowego Archiwum Cyfrowego”

Zakres oferty? Bezpłatne zajęcia w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego, przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Do kogo kierujemy naszą ofertę? Do studentów i studentek uczelni wyższych takich kierunków, jak np. archiwistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, muzealnictwo oraz ochrona dóbr kultury.

Czas trwania jednorazowych zajęć realizowanych w ramach oferty: 90-120 minut

Ważne informacje:

 • zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • każde spotkanie rozpoczynamy od omówienia najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania
 • istnieje możliwość łączenia spotkań w bloki tematyczne
Terminy i tematy zajęć należy ustalić co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem (e-mail: sekretariat[at]nac.gov.pl)

Proponowane tematy spotkań:

 • Systemy informatyczne stosowane w polskich archiwach na przykładzie projektów „ZoSIA” i „Szukaj w Archiwach”.
 • Najważniejsze zespoły i zbiory fotografii w NAC. Istotne zagadnienia związane z opracowaniem archiwalnym – zarys metodyki opracowania fotografii, identyfikacja nieopisanych zdjęć – oraz podstawy prawa autorskiego w kontekście archiwów fotograficznych (Katarzyna Kalisz).
 • Najstarsze techniki fotograficzne omówione na podstawie przykładów zdjęć znajdujących się w zbiorach NAC. Opisy wybranych fotografii wraz ze wskazówkami dotyczącymi sposobów rozpoznania techniki oraz podstawowych zasad bezpiecznego przechowywania fotografii (Łukasz Karolewski).
 • Ogólne warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej, zarówno fotograficznej, jak i aktowej. Zaprezentowanie najważniejszych rodzajów nośników (negatyw szklany, błona, odbitka) wraz z metodami przechowywania oraz prostymi zabiegami konserwatorskimi (czyszczenie, klejenie) (Łukasz Karolewski).
 • Tajemnice zdjęć z zasobu Ilustrowanego Kuriera Codziennego, czyli z dziejów dawnej fotografii prasowej. Omówienie działalności IKC oraz wydawanych przez koncern tytułów prasowych. Przedstawienie technik retuszu i fotomontażu oraz innych ciekawostek wynikających z ówczesnej techniki fotograficznej i zasad dziennikarstwa (Łukasz Karolewski).
 • Tajniki właściwej identyfikacji fotografii, czyli jak ustalić lokalizację zdjęcia na podstawie numeru tramwaju. Opracowując zdjęcia, archiwista musi pracować niczym Sherlock Holmes i brać pod uwagę wszelkie nasuwające się przesłanki. Czasem pozornie nieistotny szczegół może okazać się kluczowy dla poprawnej identyfikacji (Łukasz Karolewski).
 • Najważniejsze zespoły oraz zbiory nagrań dźwiękowych i filmów w NAC wraz z dokumentacją towarzyszącą. Opracowanie dokumentacji audiowizualnej w świetle obowiązujących przepisów (Katarzyna Plewka).
 • Digitalizacja krok po kroku, czyli czym dokładnie zajmuje się digitalizator/digitalizatorka oraz jakie warunki należy spełnić, by nim/nią zostać. Przedstawienie projektów działań digitalizacyjnych jako procesów opartych na obiegu oryginalnych materiałów i kopii cyfrowych z wyszczególnieniem i opisaniem poszczególnych etapów (Mateusz Bolesta).
 • Digitalizacja w teorii i praktyce. Zaprezentowanie najważniejszych rodzajów nośników materiałów archiwalnych oraz różnic w sposobie ich digitalizacji. Standardy nowoczesnej digitalizacji i dobre praktyki oparte na przykładach współpracy pomiędzy  archiwistami/archiwistkami zajmującymi się opracowaniem materiałów, działem digitalizacji oraz konserwatorami/konserwatorkami (Mateusz Bolesta).
 • Digitalizacja od strony technologicznej. Prezentacja nowoczesnego sprzętu – wybór, parametry techniczne, specyfikacja oraz przygotowanie do procesu digitalizacji (Mateusz Bolesta).
 • Historia mikrofilmowania w archiwach państwowych i perspektywy jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Przedstawienie zasobu Centralnego Magazynu Mikrofilmów i roli mikrofilmów w masowej digitalizacji zbiorów archiwalnych (Grzegorz Sroka).
 • Popularyzacja dziedzictwa cyfrowego, czyli jak zdobyć ponad 100 tys. fanów w mediach społecznościowych. Omówienie działań NAC z zakresu promocji i popularyzacji zdigitalizowanych archiwaliów – przybliżenie realizowanych akcji popularyzatorskich oraz serii wydawniczej NAC.

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej w wersji edukacyjnej na Państwa uczelni!

W ramach oferty edukacyjnej NAC proponujemy również wdrożenie na Państwa uczelni Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w wersji edukacyjnej. Narzędzie to jest zgodne z polską metodyką archiwalną, a funkcjonalnie odpowiada wersji systemu wykorzystywanego przez archiwistów do bieżącej pracy. Tym samym umożliwicie Państwo studentom zapoznanie się z systemem informatycznym polecanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.

Więcej informacji na temat wersji edukacyjnej systemu ZoSIA: oac[at]nac.gov.pl.

 

Praktyki studenckie

 

Zachęcamy studentów do odbycia praktyk w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

tel.: 22 572 16 03

Pobierz: