Współpraca

Współpraca


Logo: Radio Free Europe / Radio Liberty (JPG)

Radio Free Europe / Radio Liberty

Umowa licencyjna dotycząca przechowywanych w NAC fotografii, do których autorskie prawa majątkowe posiada Radio Wolna Europa.


Logo: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (JPG)

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Porozumienie dotyczące współpracy przy projektach FINA: Internetowy Polski Słownik Biograficzny oraz Biogramy.pl.


Logo: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (JPG)

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Instytutu.


Logo: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (JPG)

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Muzeum.


Logo: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (JPG)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Umowa ramowa dotycząca wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Muzeum.


Logo: Muzeum Narodowe w Krakowie (JPG)

Muzeum Narodowe w Krakowie

Porozumienie dotyczące współpracy przy projektach wystawienniczych, promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych Muzeum.


Logo: Muzeum Historii Polski (JPG)

Muzeum Historii Polski

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji wydawnictw, organizacji wystaw, organizacji konferencji naukowych, działań edukacyjnych i popularyzatorskich Muzeum.


Logo: Polskie Wydawnictwo Muzyczne (JPG)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Porozumienie dotyczące udostępnienia przez NAC fonogramów w celu wydania kolekcji płyt CD poświęconych Stanisławowi Moniuszce.


Logo: Miasto Stołeczne Warszawa (JPG)

Miasto Stołeczne Warszawa

Porozumienie dotyczące prezentacji kopii cyfrowych zdjęć z zasobu NAC na portalach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Miasto.


Logo: Dom Spotkań z Historią (JPG)

Dom Spotkań z Historią

Porozumienie dotyczące wykorzystania cyfrowych kopii zdjęć, nagrań i filmów na potrzeby wystaw, publikacji, działań edukacyjnych i promocyjnych DSH.


Logo: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza (JPG)

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Porozumienie dotyczące wykorzystania materiałów archiwalnych NAC w działaniach Fundacji.


Logo: Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (JPG)

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Porozumienie dotyczące udostępnienia Zakładom kopii materiałów archiwalnych na potrzeby prowadzonych projektów.


Logo: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (JPG)

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Porozumienie dotyczące udostępnienia kopii materiałów archiwalnych NAC na potrzeby wystaw Muzeum.


Logo: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (JPG)

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Porozumienie dotyczące wykorzystania materiałów archiwalnych NAC w działaniach Instytutu.


Logo: Centrum Archiwistyki Społecznej (JPG)

Centrum Archiwistyki Społecznej

Porozumienie dotyczące współpracy w działaniach edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz promocyjnych a także udziału w wydarzeniach dotyczących archiwistyki.


Logo: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (JPG)

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Porozumienia dotyczące udostępniania materiałów archiwalnych a także wykorzystania fotografii autorstwa Zbyszko Siemaszki w ramach wystawy objazdowej.


Logo: Krakowskie Biuro Festiwalowe (JPG)

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Porozumienie dotyczące współpracy przy cyklu spotkań literackich “Wyszukaj Klasyka”.


Logo: Muzeum Miasta Gdyni (JPG)

Muzeum Miasta Gdyni

Porozumienie dotyczące współpracy przy organizacji wystawy “Wymiary nowoczesności w obiektywie Henryka Poddębskiego”.


Logo: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (JPG)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji publikacji, organizacji i prezentacji wystaw, konferencji naukowych i w działaniach edukacyjnych.


Logo: Interia.pl (JPG)

Interia.pl

Porozumienie dotyczące współpracy dotyczące wykorzystywania materiałów archiwalnych, w szczególności fotografii, na stronach internetowych.


Logo: Ośrodek Rozwoju Edukacji (JPG)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Porozumienie dotyczące współpracy podczas szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania kopii materiałów archiwalnych w serwisie Szukaj w Archiwach.


Logo: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (JPG)

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Porozumienie o współpracy przy wspólnym wydaniu publikacji zawierającej listy Pułkownika Józefa Hartmana