Współpraca

Współpraca


Radio Free Europe / Radio Liberty

Umowa licencyjna dotycząca przechowywanych w NAC fotografii, do których autorskie prawa majątkowe posiada Radio Wolna Europa.


Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Porozumienie dotyczące współpracy przy projektach FINA: Internetowy Polski Słownik Biograficzny oraz Biogramy.pl.


Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Instytutu.


Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Muzeum.


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Umowa ramowa dotycząca wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji publikacji, organizacji wystaw, konferencji naukowych i działań edukacyjnych Muzeum.


Muzeum Narodowe w Krakowie

Porozumienie dotyczące współpracy przy projektach wystawienniczych, promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych Muzeum.


Muzeum Historii Polski

Porozumienie dotyczące wykorzystywania materiałów NAC przy realizacji wydawnictw, organizacji wystaw, organizacji konferencji naukowych, działań edukacyjnych i popularyzatorskich Muzeum.


Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Porozumienie dotyczące udostępnienia przez NAC fonogramów w celu wydania kolekcji płyt CD poświęconych Stanisławowi Moniuszce.


Miasto Stołeczne Warszawa

Porozumienie dotyczące prezentacji kopii cyfrowych zdjęć z zasobu NAC na portalach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Miasto.


Dom Spotkań z Historią

Porozumienie dotyczące wykorzystania cyfrowych kopii zdjęć, nagrań i filmów na potrzeby wystaw, publikacji, działań edukacyjnych i promocyjnych DSH.


Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Porozumienie dotyczące wykorzystania materiałów archiwalnych NAC w działaniach Fundacji.


Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Porozumienie dotyczące udostępnienia Zakładom kopii materiałów archiwalnych na potrzeby prowadzonych projektów.


Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Porozumienie dotyczące udostępnienia kopii materiałów archiwalnych NAC na potrzeby wystaw Muzeum.


Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Porozumienie dotyczące wykorzystania materiałów archiwalnych NAC w działaniach Instytutu.


Centrum Archiwistyki Społecznej

Porozumienie dotyczące współpracy w działaniach edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz promocyjnych a także udziału w wydarzeniach dotyczących archiwistyki.


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Porozumienia dotyczące udostępniania materiałów archiwalnych a także wykorzystania fotografii autorstwa Zbyszko Siemaszki w ramach wystawy objazdowej.


Krakowskie Biuro Festiwalowe

Porozumienie dotyczące współpracy przy cyklu spotkań literackich “Wyszukaj Klasyka”.


Muzeum Miasta Gdyni

Porozumienie dotyczące współpracy przy organizacji wystawy “Wymiary nowoczesności w obiektywie Henryka Poddębskiego”.


Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji publikacji, organizacji i prezentacji wystaw, konferencji naukowych i w działaniach edukacyjnych.


Interia.pl

Porozumienie dotyczące współpracy dotyczące wykorzystywania materiałów archiwalnych, w szczególności fotografii, na stronach internetowych.


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Porozumienie dotyczące współpracy podczas szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania kopii materiałów archiwalnych w serwisie Szukaj w Archiwach.


Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Porozumienie o współpracy przy wspólnym wydaniu publikacji zawierającej listy Pułkownika Józefa Hartmana