Instytucja

O nas


Narodowe Archiwum Cyfrowe

  • jest jednym z trzech archiwów centralnych w sieci archiwów państwowych w Polsce
  • powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w instytucję będącą odpowiedzią na postęp technologii zapisu i udostępniania danych
  • nasza działalność ma dwa kierunki: przechowywanie i udostępnianie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej oraz digitalizacja i dokumentacja elektroniczna
  • digitalizujemy materiały archiwalne z archiwów na terenie całej Polski
  • budujemy systemy i infrastrukturę informatyczną mającą na celu gromadzenie i udostępnianie informacji o zbiorach wszystkich archiwów państwowych oraz innych instytucji przechowujących materiały archiwalne
  • uczymy digitalizacji, wyznaczamy standardy i dzielimy się doświadczeniem
  • gromadzimy, przechowujemy oraz opracowujemy zdjęcia, nagrania dźwiękowe i filmy
  • udostępniamy i promujemy archiwalia w sieci