Instytucja

Strategia NAC


Misja NAC

Budujemy nowoczesne społeczeństwo,
świadome swojej przeszłości.
 


Wizja NAC

 
• inspirujemy do odkrywania
i ożywiania dziedzictwa      

 

          • uczymy, jak korzystać
z bogactwa historii     

 

zabezpieczamy pamięć
dla przyszłych pokoleń 
                                       tworzymy technologie
do udostępniania świadectw
przeszłości   
                                     

Cele strategiczne

  1. Zapewniamy nowoczesność archiwów.
  2. Budujemy tożsamość wyrastającą z pamięci.
  3. Dbamy o przejrzystość i ciągłość państwa.

 

Nie jesteśmy zwykłym archiwum…