Darczyńcy

Darczyńcy

Narodowe Archiwum Cyfrowe zgromadziło część zbiorów fotograficznych i audiowizualnych dzięki darom osób i instytucji świadomych, że zgromadzone przez nie materiały mają duże znaczenie historyczne i są unikatowymi świadectwami życia społecznego, którymi warto i powinno się dzielić z innymi, a także zabezpieczyć je w taki sposób, aby korzystały z nich także przyszłe pokolenia.

Zbiory przekazane NAC są włączane do państwowego zasobu archiwalnego i zostają – zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym – objęte ochroną prawną. Podarowane materiały są przechowywane wieczyście, podlegają opiece konserwatorów i archiwistów oraz są udostępniane. NAC stara się aktywnie promować podarowane materiały poprzez swoje publikacje (Warszawa Siemaszki, PRL Rutowskiej) oraz wystawy tradycyjne i cyfrowe.

Jak przekazać materiały:

  1. Skontaktuj się z nami:
  • listownie, pisząc na adres: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa;
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 22 572 16 21;
  • za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: nac[at]nac.gov.pl.
  1. Nie martw się o sposób przekazania – jeśli będzie to konieczne, pracownicy NAC odbiorą materiały w uzgodnionym terminie i miejscu.
  1. Nie musisz troszczyć się o formalności – przygotujemy odpowiednie umowy, wyjaśnimy zapisy, rozwiejemy wątpliwości.
  1. Pamiętaj, że tak samo jak materiały bardzo ważne są informacje, które możesz nam przekazać. W miarę możliwości przygotuj jak najpełniejsze dane dotyczące przekazywanych zbiorów.
  1. Znajdź swoje imię i nazwisko na liście darczyńców NAC oraz czekaj, aż Twoje zdjęcia wzbogacą liczne albumy i wystawy w całym kraju.

Lista darczyńców

Osoby prywatne

Stanisław Broniewski, Wanda Broniewska, Andrzej Bukar, Dorota Czarnecka, Jerzy Czarnecki, Zbigniew Delong, Elżbieta Dowiat-Urbańska, Mirosława Drozd-Piasecka, Juliusz Englert,  Elżbieta Ficowska, Andrzej Iwański, Marek Janicki, Zofia Jarosińska, Czesław Jaśkiewicz, Krzysztof Jaszczyński, Paweł Kalisz, Edward Kołodziejczyk, Maciej Kozak, Dorota Kubisz-Butyńska, Jolanta Kulpińska, Marek Łatyński, Zdzisław Łukaszewicz, Wojciech Maciejewski, Zdzisław Najder, Marianna Nielubowicz, Stanisław Niemyski, Maciej Nikiel, Zenon Paszkowski, M. Policewicz, Teresa Półtoraj, Ryszard Pracz, Hanna Rybicka, Andrzej Rejman, Krzysztof Rudziński, Grażyna Rutowska, Remigiusz Skrabeliński, Robert Stando, Maria Sułek, Elżbieta Szańkowska, Barbara Szczepańska,  Zbigniew Szczypka, Katarzyna Szurman, Wojciech Szemetyłło, Andrzej Świdlicki, Anna Tłuchowska, Mogens Tørsleff, Czesław Trzeciak, Wojciech Tuszko, Zbigniew Tyszka, Barbara Tyszka, Zbigniew Tyszko, Andrzej Urbańczyk, Lech Ważyński, Barbara Witaczyńska i Krystyna Witczak , Edward Zabawski, Hubert Zdzienicki

Instytucje

Archiwum Arcybiskupstwa Poznańskiego, Archiwum Dźwiękowe Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Fundacja “Warszawa.1939.pl”, Fundacja Pamięci Rosy Bailly, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Techniki Budowlanej, Kancelaria Prymasa Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Muzeum Polskie w Chicago, Polski Związek Kajakowy, Radio Watykan, Sekretariat Prymasa Polski, Sekcja Polska Rozgłośni Radia Wolna Europa, Sekretariat Episkopatu Polski, Rozgłośnia Harcerska w Warszawie,  Teatr Syrena w Warszawie