Udostępnianie
Każdy może bezpłatnie skorzystać
z materiałów zgromadzonych
w zasobie archiwum

Udostępnianie

Odróżniamy udostępnianie (bezpłatne) oraz usługi archiwalne (płatne, umożliwiające zamówienie kopii materiałów archiwalnych ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).

Zgodnie z art. 16a-e ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) każdy może bezpłatnie skorzystać z materiałów zgromadzonych w zasobie archiwum.

Dostęp podlega ograniczeniom w zakresie wymienionym w przepisach, ze względu na ochronę dóbr osobistych i danych osobowych oraz w przypadku zagrożenia uszkodzeniem materiałów.

 


 

Tradycyjny sposób udostępniania polega na przejrzeniu materiałów bezpośrednio w czytelni archiwum, gdzie klient wyszukuje materiały na podstawie inwentarzy archiwalnych.

Jedynie w czytelni możliwe jest zapoznanie się z oryginalnymi materiałami archiwalnymi. Przed rozpoczęciem korzystania z nich należy wypełnić zgłoszenie użytkownika oraz wypełnić rewers.

Cyfrowy sposób udostępniania polega na publikacji przez NAC opisów materiałów archiwalnych wraz z ich kopiami cyfrowymi w Internecie, na stronie Szukaj w Archiwach. Kopie tych materiałów, o ile nie zastrzeżono inaczej w ich opisach lub na samych skanach, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Dla celów informacyjnych zaleca się podawanie źródła pochodzenia kopii cyfrowej w postaci aktywnego odnośnika do miejsca jej prezentacji w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl lub, jeśli jest to niemożliwe, poprzez podanie źródła w formie podpisu: „Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Więcej informacji – zobacz:

Regulaminy i formularze