Materiał edukacyjny
inspirujemy
do odkrywania
i ożywiania dziedzictwa

Materiał edukacyjny

Fotografia w teorii i praktyce

„Archiwalny Fotoplastikon Online” w 2021 roku przybliżył międzywojenną architekturę i historię Radomia, Łodzi, Płocka i Torunia. Ale to nie wszystko. W ramach naszej tegorocznej akcji prezentujemy również dedykowany materiał edukacyjny. Zapraszamy do zabawy z fotografią.