AFO Bydgoszcz
inspirujemy
do odkrywania
i ożywiania dziedzictwa

AFO Bydgoszcz

W rytmie swingu „Archiwalny Fotoplastikon Online” wjeżdża do Bydgoszczy! Archiwalne kadry z życia miasta znów interpretujemy w artystycznej konwencji – tym razem teledysku. Jego żywiołowe tempo idealnie odzwierciedla dynamikę miejskiego życia, które po powrocie Bydgoszczy w 1920 roku w granice odrodzonej Polski wybuchło z potężną siłą zwłaszcza w sferze kultury i sportu. By lepiej ukazać ich barwność w dobie II RP, po raz pierwszy pokolorowaliśmy archiwalne fotografie. Zajrzyjcie więc z nami w głąb wirtualnego kalejdoskopu, aby odkryć jak życie dawnych bydgoszczan mogło wyglądać w kolorze!

Ten odcinek naszego wirtualnego cyklu wystaw powstał we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Zachęcamy do wspólnej podróży!

W „Archiwalnym Fotoplastikonie Online – Bydgoszcz” wykorzystano fotografie archiwalne ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Realizacja: Fundacja Koncept Kultura