Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – publiczna prezentacja projektu

Aktualności

Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – publiczna prezentacja projektu

6 listopada 2017 odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2 oś priorytetowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym celem projektu jest: „Usprawnienie i rozwój systemu informatycznego w celu efektywnej realizacji zadań Archiwów Państwowych, czyli gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych i prowadzenia działalności informacyjnej”.

Zostanie to osiągnięte poprzez rozbudowę już funkcjonujących modułów: Ewidencji oraz Opisu archiwalnego, a także dodanie całkowicie nowych funkcjonalności takich jak: Gromadzenie, Przechowywanie, Udostępnianie, Zabezpieczanie, Planowanie i sprawozdawczość.

Szacunkowy koszt projektu to blisko 21 mln zł brutto. Realizacja projektu została zaplanowana na III kwartał 2018 – II kwartał 2021.

System ZoSIA jest wykorzystywany w archiwach państwowych oraz innych jednostkach spoza sieci archiwów państwowych. Obecnie z systemu korzystają łącznie 93 instytucje (w tym 17 spoza archiwów państwowych), a specjalna wersja edukacyjna systemu wykorzystywana jest przez 9 polskich uczelni wyższych.

 Więcej informacji o systemie ZoSIA na stronie NAC

schemat