Praca w NAC

Praca w NAC


Ubiegając się o wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Narodowym Archiwum Cyfrowym, należy złożyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w urzędzie.

Podstawowe zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce zostały określone w art. 153 Konstytucji RP, który w ust. 1 stanowi, że „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”.

Ramy przeprowadzania naboru do służby cywilnej zostały określone w ustawie
o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr. 227, poz. 1505 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się
o zatrudnienie w służbie cywilnej. Otwartość naboru wyraża się m.in. w obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konkurencyjność naboru oznacza, że w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzenia naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i urzędu.

Do składania aplikacji zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Informacje na temat systemu polskiej służby cywilnej, w tym pracy w służbie cywilnej, można znaleźć także na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wolne stanowiska pracy:

Pobierz oświadczenia do naboru na: