ZoSIA się rozwija – Komitet Sterujący w NAC!

Aktualności

ZoSIA się rozwija – Komitet Sterujący w NAC!

2018 to rok kolejnych wdrożeń Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w instytucjach spoza sieci archiwów państwowych. Jednocześnie zespół NAC pracuje nad tym, aby system był dla archiwistów narzędziem użytecznym i przyjaznym.

W tym celu 31 stycznia 2018 r. Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska powołała Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Przejął on obowiązki Komitetu Sterującego działającego dotychczas przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Na Kierownika Projektu została powołana Justyna Soliwoda, kierownik Oddziału Archiwistyki Cyfrowej NAC, która przy systemie ZoSIA pracuje od 2008 r.

W skład nowego Komitetu Sterującego wchodzą:

  • Adam Waszkiewicz (przewodniczący)
  • dr Henryk Niestrój
  • Maciej Zdunek
  • Radosław Kałużniak
  • Grzegorz Leple.

Podczas dwóch pierwszych posiedzeń, które odbyły się 12 lutego i 13 marca b.r., Komitet Sterujący ustalił priorytety realizacji zadań w ramach prac programistycznych i harmonogram prac.

Do końca bieżącego roku planujemy m.in.:

  • dostosować system do wymogów regulacji o ochronie danych osobowych,
  • poprawić mechanizm działania wyszukiwarki,
  • przeprowadzić migrację opisów dokumentów pergaminowych i papierowych (baza SCRINIUM),
  • przygotować mechanizm importu indeksów,
  • zgodnie z nadanymi priorytetami rozpocząć wprowadzanie poprawek zgłoszonych nam przez archiwa państwowe m.in. podczas spotkania podsumowującego zeszłoroczne wdrożenia w sieci archiwów państwowych, które odbyło się 28 listopada 2017 r.