Wizyta wrocławskich archiwistów

Aktualności

Wizyta wrocławskich archiwistów

23 września odwiedzili nas członkowie i sympatycy oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wycieczka obejmowała budynek archiwalny przy ul. Hankiewicza 1, czyli pracownie i magazyny Archiwum Akt Nowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy zainteresowani byli systemami informatycznymi do ewidencjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych (czyli ZoSIA i Szukaj w Archiwach), które przedstawił Piotr Strembski. Następnie Renata Balewska i Monika Mossakowska-Biało z Oddziału Komunikacji i Udostępniania zaprezentowały przykładowe zbiory, wśród których były oryginalne zdjęcia stereoskopowe z lat 40. XX wieku oraz negatywy zdjęć obiektów z terenu Dolnego Śląska.

Archiwiści mieli też okazję zapoznać się z zasadami digitalizacji i posiadanym sprzętem, które omówił Mateusz Bolesta z Oddziału Digitalizacji. Była również okazja do obejrzenia pomieszczeń i zbiorów Oddziału Filmów i Nagrań Dźwiękowych, o których opowiedziała Jolanta Kliś.

26.09.2022