Wizyta gości z Ukrainy

Aktualności

Wizyta gości z Ukrainy

W środę, 23 maja gościliśmy w NAC Panią Annę Aleksiejenko – Naczelnika Wydziału Udostępniania Informacji Dokumentów Centralnego Archiwum Dokumentacji Naukowo-Technicznej Ukrainy, Pana Jurija Kowtaniuka – Dyrektora Centralnego Państwowego Archiwum Elektronicznego Ukrainy, Panią Tatianę Jemielianową – Zastępcę Dyrektora Centralnego Państwowego Archiwum Audiowizualnego oraz Pana Oleksandera Garanina – Dyrektora Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Archiwistyki i Dokumentoznawstwa.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty goście zapoznali się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrano wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddziału Informacji i Zasobów Cyfrowych na temat Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej oraz serwisu Szukaj w Archiwach. Następnie goście odwiedzili Oddział Digitalizacji, gdzie zaprezentowano im wykorzystywany sprzęt oraz zapoznano ze stosowanymi standardami digitalizacji. Wizytę zakończyło spotkanie z archiwistami Oddziału Zbiorów Fotograficznych, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz zaprezentowali opis fotografii w systemie ZoSIA.

W czasie spotkania pojawiło się wiele bardzo konkretnych pytań i problemów, z którymi zmagają się pracownicy archiwów na Ukrainie. Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje dalszą wymianą doświadczeń.