Prezentacja spuścizny fotograficznej Jana Magierskiego

Aktualności

Prezentacja spuścizny fotograficznej Jana Magierskiego

W dniach 22-23 września 2022 r. w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych”, podczas której wspólnie obradowali archiwiści, bibliotekarze, muzealnicy, akademicy i naukowcy z całej Polski.

Organizatorem konferencji było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jako przedstawicielka Narodowego Archiwum Cyfrowego, w konferencji wzięła udział Olga Nasińska – starsza archiwistka z Oddziału Zbiorów Fotograficznych. Wygłosiła referat pt. Spuścizna Fotograficzna Jana Magierskiego w zbiorach narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Jan Magierski (1936-2021) – nauczyciel akademicki, fotograf, znawca historii fotografii lubelskiej, autor tekstów poświęconych fotografii, aktywny opozycjonista w latach 70. i 80. XX w., ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1963-2002 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej. Jan Magierski uczestniczył w czterech naukowych ekspedycjach na Spitsbergen (w latach 1988, 1989, 1990 i 2001), gdzie – oprócz prac badawczych – fotografował. Z fotografii wykonanych podczas wypraw powstała wystawa „Krajobrazy Spitzbergenu”. Brał udział w ponad 60 wystawach monograficznych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. FIAP 1992 w Barcelonie oraz Memorial Maria Luisa w Infiesto w 2002 r.

Jan Magierski był synem Stanisława Magierskiego, będącego jednym z czołowych fotografów międzywojennego Lublina oraz Danuty Magierskiej z domu Jankowskiej, harcerki, komendantki Lubelskiej Chorągwi Harcerek, działaczki Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Jan Magierski przekazał do NAC swoją spuściznę w darze, w 2019 r.

26.09.2022