Projekt digitalizacji fotografii

Aktualności

Projekt digitalizacji fotografii

W zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów fotografii od lat czterdziestych XIX wieku aż po czasy współczesne. Codziennie kolejne fotografie są digitalizowane i opisywane przez archiwistów cyfrowych. Każdą zdigitalizowaną fotografię udostępniamy w Internecie, tylko w ostatnim roku z naszych cyfrowych zasobów skorzystało prawie 33 tys. użytkowników.

Obecnie w NAC realizowany jest projekt digitalizacji fotografii w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ramach projektu digitalizujemy:

• Zespół nr 27 Archiwum fotograficzne Stefana Rassalskiego

Zdjęcia z lat 1939-1948 przedstawiają Warszawę. Wiele z nich dokumentuje odbudowę stolicy po wojnie: odgruzowywanie ulic, burzenie i wywózkę gruzu z miasta, wznoszenie budynków, obchody świąt historycznych, widoki miasta z lotu ptaka, miejsca martyrologii, codzienne życie w mieście. Fotografie w postaci negatywów małoobrazkowych w formacie 36×24 mm.

• Zespół nr 8 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien)

Ponad 28 tys. fotografii przedstawiających Górny Śląsk początku XX wieku: od największych miast rejencji opolskiej po najmniejsze wioski, kopalnie i huty okręgu przemysłowego, wspaniałe pałace szlacheckie z parkami i zwierzyńcami, kościoły i kapliczki przydrożne, pejzaże i panoramy – od górskich miejscowości wypoczynkowych po rozległe północne pola i lasy okolic Kluczborka i Wołczyna.
Znajdujemy tu odbicie najważniejszych wydarzeń Górnego Śląska okresu międzywojennego (powstania śląskie) i najważniejszych dla Górnoślązaków miejsc (Góra św. Anny). W wielu przypadkach są jedynym zachowanym obrazem tego regionu sprzed 100 lat.

• Zespół nr 3 Socjalistyczna Agencja Prasowa

Zdjęcia z lat 1946-1949 o zasięgu ogólnopolskim, przedstawiają wydarzenia polityczne, najwyższe władze państwowe, działaczy partyjnych podczas zjazdów, spotkań, konferencji, kongresów europejskich partii socjalistycznych, wydarzenia kulturalne w Polsce (np.: fragmenty spektakli teatralnych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Łodzi), naukę, różne dyscypliny sportowe.

Digitalizacja potrwa do końca 2016 roku, zdigitalizowane fotografie udostępnimy w Internecie w 2017 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.