Posiedzenie Komitetu Sterującego ZoSIA

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Sterującego ZoSIA

5 lipca odbyło się 8. posiedzenie Komitetu Sterującego ZoSIA. Uczestnicy rozmawiali m.in. o wdrożeniach systemu w archiwach państwowych, o trwających pracach nad modernizacją serwisu Szukaj w Archiwach oraz o pracach nad zmianami przepisów metodycznych i związanych z tym zmianach w ZoSIA.

NAC poinformowało o zakończeniu migracji nagrań do ZoSIA oraz o trwających pracach nad migracją baz SCRINIUM.

Uczestnicy spotkania omówili również plan działania grupy roboczej „Ambasadorowie ZoSIA”, która została powołana na podstawie Zarządzenia nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 maja 2017 r. do wsparcia realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA i służących pomocą kierownikowi projektu.