Podsumowanie tegorocznej edycji szkoleń Narodowego Archiwum Cyfrowego nt. digitalizacji materiałów archiwalnych

Aktualności

Podsumowanie tegorocznej edycji szkoleń Narodowego Archiwum Cyfrowego nt. digitalizacji materiałów archiwalnych

W okresie od października do listopada 2017 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe przeprowadziło czternaście szkoleń tematycznych z cyfryzacji materiałów archiwalnych. Zajęcia zrealizowane zostały wg zaktualizowanej w 2017 r. formuły bezpłatnych, jednodniowych bloków szkoleniowych, które obejmowały zarówno wykłady oraz warsztaty praktyczne.

Szkolenia skierowane były do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach działalności zawodowej prowadzą cyfryzację obiektów archiwalnych.

We wszystkich czternastu blokach tematycznych wzięło udział łącznie 275 osób.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wykładach i warsztatach.

fot. Mateusz Bolesta