Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego projektu ZoSIA

Aktualności

Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego projektu ZoSIA

14 września 2017 odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA).

Podczas spotkania omówiono modernizację serwisu Szukaj w Archiwach, która obejmuje dodanie do obecnej wersji serwisu możliwości publikacji fotografii i nagrań audiowizualnych oraz inne funkcjonalności. Uczestnicy dyskutowali również na temat modernizacji systemu ZoSIA do wersji 1.6 i 1.7.

NAC przedstawił również stan prac nad dostosowaniem ZoSIA do zmian w przepisach metodycznych oraz nad wnioskiem o dofinansowanie w konkursie POPC 2.1.

Kierownik projektu przedstawiła również stan wdrożeń systemu w archiwach państwowych.