Nowe zbiory w serwisie Szukaj w Archiwach!

Aktualności

Nowe zbiory w serwisie Szukaj w Archiwach!

Miło nam poinformować, że serwis Szukaj w Archiwach szukajwarchiwach.pl 7 maja powiększył swoje zasoby o ponad milion nowych skanów. Użytkownicy zyskają dostęp m.in. do zdigitalizowanych archiwów miejskich Bielska, Ciechanowa, Łęczycy oraz Łowicza. Łącznie w serwisie dostępnych będzie już ponad 15 milionów skanów.

Po raz pierwszy w serwisie materiały opublikowało Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Wśród najciekawszych opublikowanych materiałów znajdą się między innymi cenne zbiory ksiąg miejskich, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Księgi powstały w okresie od 1401 do 1928 roku, mają bardzo zróżnicowany charakter, są wśród nich m.in.: księgi ławnicze, wójtowskie, księgi ogólne rady, burmistrzowskie, księgi rachunkowe, księgi testamentów, cechowe, kryminalne. Ukazują działalność gospodarczą i administracyjną miast oraz mogą stanowić podstawę ciekawych i różnorodnych badań nad społeczeństwem miast polskich.
( Księgi miejskie Brześć, Archiwum Główne Akt Dawnych)

Skan księgi miejskiej Brześć

AGAD udostępnił także akta rodzinne i majątkowe Platerów, w tym własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do Powstania Listopadowego.
(Archiwum Platerów z Antuzowa, sygn. 214, s. 1. Archiwum Główne Akt Dawnych)

Skan pisma z Archiwum Platerów

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu udostępniło dokumenty, które stanowią najważniejsze, a niejednokrotnie jedyne dostępne w Polsce, źródło informacji dotyczące indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej.

Serwis Szukaj w Archiwach jest uznanym projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego, prowadzonym od 2009 roku. Odwiedziło go już ponad milion użytkowników. Doceniony został także nagrodą Skrzydła IT w Administracji przyznawaną instytucjom publicznym za wzorowe projekty informatyczne. Służy on udostępnianiu w internecie – bezpłatnie i bez konieczności logowania się – opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA, do których w części dodawane są zdigitalizowane archiwalia. Właśnie teraz opublikowane zostaną nowe, bardzo bogate materiały.

Zapraszamy do korzystania z serwisu i dzielenia się Państwa doświadczeniami. Chcemy, aby platforma ta stawała się powszechnym i wygodnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów jak i pasjonatów.