Nowe zbiory w NAC

Aktualności

Nowe zbiory w NAC

Zespół nr 118 Archiwum fotograficzne Leopolda Paszkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że dzięki darowiźnie p. Zenona Paszkowskiego, zasób NAC powiększył się o 13 zdjęć z jego archiwum rodzinnego.
Dwanaście fotografii wykonał w 1922 r. ojciec darczyńcy – Leopold Paszkowski – podczas wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Łucku. Zdjęcia ukazują m.in.: przejazd marszałka ul. Jagiellońską, i powitanie przez biskupa Ignacego Dubowskiego na Pl. Katedralnym, poświęcenie sztandaru Wołyńskiego Związku Strzeleckiego na pl. Zamkowym oraz sztandaru 24 pułku piechoty na polu za koszarami, wizytę marszałka na Cmentarzu Wojskowym, manifestację pod bramą i kaplicą cmentarną, pojazd wojskowy na ul. Bolesława Chrobrego. Fotografie zostały utrwalone na negatywach na błonie w formacie 65×120 mm.

 


Trzynasta fotografia przedstawia grupę pracowników Urzędu Ziemskiego w Łucku w latach 30. XX w., m.in. Leopolda Paszkowskiego, który pracował tam najpierw na stanowisku starszego geometry, a od 1929 r. – jako mierniczy przysięgły.

SCAN_1_1a

Nośniki oczyszczono, zeskanowano i przepakowano do obwolut z papieru bawełnianego. Po opracowaniu i zinwentaryzowaniu w systemie informatycznym zostaną udostępnione korzystającym.