Kultura cyfrowa – fundusze na digitalizację

Aktualności

Kultura cyfrowa – fundusze na digitalizację

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu MKiDN “Kultura cyfrowa” na rok 2024. Strategicznym celem programu jest digitalizacja i udostępnianie w Internecie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, zabytkowych, muzealnych oraz audiowizualnych wraz z zapewnieniem bezpiecznej i długookresowej archiwizacji zasobów cyfrowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe stanowi centrum kompetencji w zakresie digitalizacji obiektów archiwalnych, czyli dokumentacji aktowej i fotografii. Beneficjenci są zobowiązani przekazywać kopie cyfrowe takich materiałów do repozytorium NAC. Konieczne jest dysponowanie informacją o statusie prawno-autorskim digitalizowanych zbiorów oraz ich zewidencjonowanie.

W ramach programu uprawnionymi do składania wniosków są:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra),
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Kwota dofinansowania może wynieść 40-400 tys. zł.

W przypadku udostępniania obiektów cyfrowych w internecie, beneficjenci zobowiązani są do udostępnienia nieodpłatnie nie mniej niż 75% zasobu będącego przedmiotem zadania.

Składanie wniosków jest możliwe do 30.11.2023 r.

Więcej informacji oraz obsługa programu: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa-2024.

 

26.10.2023