Kolejna edycja szkoleń bazowych z digitalizacji już za nami!

Aktualności

Kolejna edycja szkoleń bazowych z digitalizacji już za nami!

24 i 25 października w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 zorganizowaliśmy szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych.

W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników instytucji kultury: muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji, galerii, archiwów, uczelni wyższych, w tym z Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Zajęcia miały formę wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy przeszli przez wszystkie etapy procesu digitalizacji: przygotowanie konserwatorskie materiałów archiwalnych, podstawy zarządzania barwą, digitalizację różnego rodzaju materiałów archiwalnych, w tym nagrań dźwiękowych, przedstawiono im kryteria kontroli jakości kopii cyfrowych oraz omówiono proces przygotowania skanów do dalszego użycia, w tym publikacji w internecie.

Szkolenia prowadzili pracownicy sieci archiwów państwowych z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoją wiedzą chętnie dzielili się także podczas przerw.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Ze względu na praktyczny charakter szkoleń i ograniczoną liczbę stanowisk w szkoleniu mogło wziąć tylko 20 osób z ponad 50 zgłoszonych.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział. Uczestników zapraszamy na szkolenia modułowe, a pozostałe osoby na kolejną edycję szkoleń bazowych.