Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu | 16 i 17 listopada

Aktualności

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu | 16 i 17 listopada

Już 16 i 17 listopada zapraszamy do udziału w „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu”, organizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych! Będzie to okazja do udziału w szeregu prelekcji i dyskusji z udziałem gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.

Forum odbędzie się w formie zdalnej i jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona! 

grafika przedstawiająca skrótowy program wydarzenia

„Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni prelekcji i dyskusji dotyczących zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego.  Celem spotkań prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, jest wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny.

 

Do udziału w Forum zostali zaproszeni goście z Polski i zagranicy, w tym przedstawiciele archiwów, bibliotek i instytucji, które z sukcesem wdrażają narodowe archiwa WWW.

 

Zasoby Internetu archiwizowane są w wielu krajach świata i Europy począwszy od połowy lat 90. XX wieku, a archiwistyka WWW to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. W Polsce do tej pory archiwizacja Webu podejmowana była na stosunkowo niewielką skalę, zaś dyskusja prowadzona w tym zakresie miała głównie charakter akademicki. Doceniając dotychczasowy dorobek wielu osób i instytucji, Archiwa Państwowe pragną stworzyć dobrą atmosferę do szerszego namysłu i konsultacji, które przy Państwa udziale i zaangażowaniu doprowadzą do wskazania konkretnych rozwiązań, prowadzących do budowy optymalnego archiwum polskich zasobów WWW. Chcielibyśmy, aby te rozwiązania zarazem dbały o jakość zbiorów i legalność ich gromadzenia, a zarazem zapewniły odpowiednią ochronę praw autorskich i obywatelskich, w tym poszanowanie prywatności użytkowników.

 

Prelekcje zagranicznych partnerów Archiwów Państwowych w pierwszym dniu Forum, połączone z sesją otwartych pytań,  będą okazją do zapoznania się z ich pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, związanymi z budową archiwum Webu i wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zasad gromadzenia i udostępniania zgromadzonych w nim zasobów. Poznając najlepsze know how i dzieląc się nim z Państwem, Archiwa Państwowe chcą wzmocnić przyszłą, wspólną efektywność na tym polu.

 

Formuła drugiego dnia Forum oparta będzie na trzech panelach dyskusyjnych. Dyskusja w ramach panelu prawnego ogniskować będzie się wokół najważniejszych podstaw i niezbędnych zmian legislacyjnych, które powinny zapewnić legalne, społecznie akceptowane gromadzenie oraz udostępnianie wybranych zasobów WWW. Panel metodyki archiwalnej ma pomóc w wypracowaniu niezbędnej dla archiwizacji WWW polskiej terminologii. Jego uczestnicy będą rozważać także, jak odnieść obecne zasady opracowywania zbiorów archiwalnych do obiektów re-born digital, gromadzonych w archiwach WWW. Panel technologiczny skupiać się będzie wokół niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych. Podczas tej części wspólnie szukać będziemy również optymalnych pomysłów na oprogramowanie i systemy umożliwiające skuteczne uruchomienie i utrzymanie polskiego archiwum Webu.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Forum w trybie zdalnym. Udział w Forum jest bezpłatny, jednak liczba uczestników jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja poprzez Formularz Zgłoszeniowy

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Naczelnej Dyrekcji Państwowych w “Aktualnościach”.