Dni Digitalizatora 2023

Aktualności

Dni Digitalizatora 2023

W dniach 28-29 września 2023 roku w Warszawie Narodowe Archiwum Cyfrowe zorganizowało kolejną edycję spotkania pracowników Archiwów Państwowych zajmujących się digitalizacją – Dni Digitalizatora. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele innych instytucji.

Pierwszy dzień dotyczył postępowania z kopiami cyfrowymi. Przedstawiona została infrastruktura służąca archiwizacji skanów, aktualne rozwiązania oraz potencjał jej rozwoju. Kolejne wystąpienia obejmowały dobre praktyki Archiwum Państwowego w Lublinie przy przekazywaniu kopii w systemie ZoSIA, sprawy przesyłu do NAC przy pomocy FTP, a także przygotowywany w ramach projektu strategicznego Archiwów Państwowych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, planowany do wdrożenia w archiwach, Rejestr Skanów. Nie zabrakło dyskusji na temat optymalnych sposobów pracy.

Jeszcze tego samego dnia uczestniczyliśmy w prezentacji rozwiązań mobilnych przy ul. Hankiewicza 1.

Drugi dzień dotyczył standaryzacji digitalizacji. Eksperci przedstawili aktualne standardy międzynarodowe, zagadnienia warsztatowe związane z profilowaniem sprzętu, stosowania wzorników oraz kontroli jakości. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały zarysy projektu zmierzającego do konsensusu w zakresie polskiego standardu digitalizacji 2D, co umożliwiałoby wyposażenie instytucji kultury w niezbędne narzędzia.

Dzięki uczestnictwu pracowników AAN i NAC w tegorocznej konferencji międzynarodowej Preservation Today, podzieliliśmy się również wiedzą na temat aktualnych rozwiązań zabezpieczania materiałów archiwalnych stosowanych w poszczególnych krajach.

Dni Digitalizatora 2023

Zdjęcie 1 z 9

Dyrektor NAC Piotr Zawilski