Archiwalny Fotoplastikon Online | Webinarium #3: Płock Wisłą pisany | 25.11

Aktualności

Archiwalny Fotoplastikon Online | Webinarium #3: Płock Wisłą pisany | 25.11

Już 25 listopada o godz. 17:00 zapraszamy do udziału w trzecim webinarium NAC z cyklu „Archiwalny Fotoplastikon Online”. Wykład towarzyszy odcinkowi AFO poświęconemu Płockowi i przybliży wpływ rzeki na życie miasta w okresie międzywojennym.

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Piekarski, dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku.

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu facebookowym NAC i tłumaczone symultanicznie na Polski Język Migowy. 

.

Baner informacyjny webinarium na temat Płocka

.

Dr Tomasz Piekarski od 2013 roku pełni funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz instruktor i akompaniator. W roku 2010 na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół życia społeczno-gospodarczego Polaków i Mazowszan w XIX i XX wieku oraz źródeł archiwalnych z tego okresu. Tomasz Piekarski jest autorem monografii Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939, Poznań 2013, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest redaktorem naczelnym „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” oraz reprezentuje Archiwum Państwowe w Płocku w Radzie ds. Kombatantów i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy Prezydencie Miasta Płocka, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

.

.

Nowy cykl webinariów towarzyszy wystawom „Archiwalnego Fotoplastikonu Online”, w których na ożywionych fotografiach z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentujemy obrazy czterech miast sprzed kilkudziesięciu lat. W ramach projektu podziwiać będzie można niezwykłe kadry z Radomia, Łodzi, Torunia i Płocka. Premierze każdego odcinka towarzyszy  webinarium z udziałem historyka z danego miasta, które pogłębi najbardziej interesujące wątki nakreślone w wirtualnej wystawie.

Spotkania będą transmitowane na żywo na profilu facebookowym NAC i tłumaczone symultanicznie na Polski Język Migowy.  

.

Projekt „Archiwalny Fotoplastikon Online” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.