Dni Digitalizatora

Aktualności

Dni Digitalizatora

W dniach 22-23 czerwca, Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje Dni Digitalizatora, czyli spotkanie archiwistów państwowych poświęcone digitalizacji materiałów archiwalnych. Podczas tegorocznego spotkania z jednej strony podejmiemy próbę podsumowania dotychczasowych działań, z drugiej zaś przyjrzymy się kierunkom rozwoju cyfryzacji.

Zapraszamy wszystkich pracowników archiwów zajmujących się w codziennej pracy digitalizacją materiałów archiwalnych. Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca!

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora spotkania- Pani Małgorzaty Kołtun, telefonicznie 22-572-16-24 lub mailowo: malgorzata.koltun@nac.gov.pl.

Dni Digitalizatora logo