5 lat Programu Wieloletniego Kultura +

Aktualności

5 lat Programu Wieloletniego Kultura +

Dzięki digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + społeczeństwo po raz pierwszy na tak dużą skalę zyskało tak łatwy dostęp do tak ogromnego skarbca źródeł przechowywanych we wszystkich archiwach w Polsce.

Program jest realizowany od 2010 r. przez centra kompetencji wskazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez archiwa państwowe i instytucje kultury. Efektem projektu w archiwach państwowych są miliony zdigitalizowanych stron archiwaliów udostępniane w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Serwis jest tworzony, rozwijany i utrzymywany od 2009 r. przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, które pełni funkcje Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

„Istotą projektu było to, aby narzędzia, które daje nowoczesna technika XXI wieku, a więc internet, dostęp do komputerów, pozwalał także na łatwiejszy dostęp do tego, co wytworzyła polska kultura.”
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz efekty Programu w serwisie Szukaj w Archiwach