ZoSIA 2.0

Aktualności

ZoSIA 2.0

Wielkie wyzwanie już za nami!  ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) jest dostępna w wersji 2.0.

Dzięki zaangażowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zespołu Narodowego Archiwum Cyfrowego skomplikowane testy dobiegły końca, a nowa ZoSIA trafiła do użytkowników.

Wersja 2.0 to ogromny sukces i długo oczekiwana zmiana, która przyniosła optymalizację procesów oraz dostosowanie systemu do nowych przepisów metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Najważniejsze udogodnienia to m.in.:

– wprowadzenie elektronicznej postaci dokumentacji w księgach nabytków, ubytków i przesunięć oraz w opisach jednostek

– liczne zmiany w słownikach

– nowe pola (np. stan digitalizacji)

– nowa funkcjonalność pobierania danych

– nowy, kompleksowy raport: Elektroniczny inwentarz archiwalny

ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Korzystają z niej wszystkie archiwa państwowe oraz inne jednostki posiadające archiwa.