Rusza projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

Aktualności

Rusza projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

27 kwietnia br. NAC podpisało umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu informacji Archiwalnej ZoSIA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dofinansowanie wysokości blisko 21 mln złotych pozwoli na rozpoczęcie prac nad projektem polegającym na unowocześnieniu i dalszym rozwojem unikalnego systemu wykorzystywanego przez całą sieć archiwów państwowych (33 archiwa), a także 23 inne instytucje. Wersję edukacyjną wykorzystuje również 12 uczelni wyższych podczas zajęć ze studentami.

Realizacja projektu Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” jest jednym z działań na rzecz cyfrowego rozwoju archiwów państwowych, wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczególne znaczenie nowoczesnych narzędzi w dostępie do materiałów archiwalnych podkreślił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak: „ Chciałbym, aby myśleniu o archiwach stale towarzyszyła świadomość, że archiwalia to gigantyczne zbiory danych, swoiste archiwalne big data, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy dzięki technologiom cyfrowym”.

Głównym celem projektu Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” jest unowocześnienie oraz rozbudowanie go o kolejne funkcjonalności umożliwiające sprawniejsze zarządzanie zgromadzonymi materiałami archiwalnymi, a tym samym efektywniejsze udostępnianie ich użytkownikom. Dodana zostanie m.in. możliwość zamawiania drogą elektroniczną materiałów do pracowni naukowych, obsługa działalności w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych (konserwacja, digitalizacja) czy też uwierzytelnianie elektronicznej ewidencji archiwum.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA, który wdraża NAC, pozwala sprawniej archiwizować i udostępniać zbiory on-line. Obecnie z ZoSIA korzysta ponad  65 instytucji i widzimy głęboką potrzebę, żeby ten system rozwijać. Misją instytucji jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa świadomego swojej przeszłości i tym projektem odpowiadamy na wyzwania współczesnej archiwistyki.– powiedziała Dyrektor NAC Marianna Otmianowska.

Projekt zakłada również zakup macierzy dyskowych oraz rozbudowę serwerowni, umożliwiając gromadzenie i zarządzanie jeszcze większą ilością danych (opisami i skanami materiałów archiwalnych) powstających w instytucjach wykorzystujących system ZoSIA. Możliwe będzie także znaczące poprawienie ich bezpieczeństwa.

Obecnie, CPPC realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji.

                                       logo EU