Przedstawiamy wam ZoSIA 2.0.2

Aktualności

Przedstawiamy wam ZoSIA 2.0.2

10.05.2018 r. udostępniliśmy kolejną wersję Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. W nowej wersji możecie spodziewać się zmian m.in. w:

Księdze nabytków, ubytków i przesunięć:

            – zablokowanie możliwości edytowania rozmiarów n/u/p

            – możliwość dodawania n/u/p wyłącznie z aktualizacją rozmiaru zespołu

Opisie zespołu:

            – dane opisujące rozmiary zespołu pobierane są z ksiąg n/u/p

            – rodzaj materiałów archiwalnych w zespole jest pobierany z faktycznie wpisanych do systemu jednostek

Opisie jednostki:

            – możliwość kopiowania jednostek z indeksami lub bez

            – dokładniejsza walidacja dat

Imporcie spisów w formacie CSV:

            – nowe kolumny: postać i data wygaśnięcia ograniczeń udostępniania

Raportach:

            – nowy wygląd raportów „Wykaz dokumentów pergaminowych i papierowych” oraz „Indeksy

            – „Wykaz zespołów według wybranych kryteriów” – możliwość nieuwzględniania szczątków i wakatów

ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Korzystają z niej wszystkie archiwa państwowe oraz inne jednostki posiadające archiwa.